OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

Náležitosti potrebné na prihlásenie do súťaže (radi pripravíme v spolupráci s Vami):

 • Základné údaje objektu (poštová adresa)
 • Kontaktné údaje na vlastníka, správcu
 • Stručný popis objektu, funkčného využitia a prác obnovy (max. 1 normostrana textu)
 • Fotodokumentácia (5 - 10 ilustračných záberov, prípadne i zábery objektu pred obnovou)
 • Autor/i projektu 
 • Dodávateľ
 • Obdobie realizácie obnovy
 
SEKRETARIÁT OCENENIA:

Ing. arch. Michal Škrovina
E-mail: michal.skrovina(at)ainova.sk, bhcd(at)ainova.sk
Tel: 02/4497 0449 až 453

Helena Bakaljarová
E-mail: hela.bakaljarova(at)ainova.sk, bhcd(at)ainova.sk
Tel: 0903/242 448

Academia Istropolitana Nova (AINova)
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur

 

 • Dajte svoj hlas!

  Páči sa vám niektorý z nominovaných objektov? Zahlasujte za neho v internetovom hlasovaní a prispejte tak k získaniu Ocenenia verejnosti!

  Dajte svoj hlas

Na vrch stránky