OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

OBNOVA BRÁNY 2017

Predovšetkým vďaka grantu z Nadácie EPH mohla AINova v centre mesta Svätý Jur obnoviť ďalšiu, už tretiu historickú drevenú bránu tradičného vinohradníckeho domu.

Obnova prebiehala v rámci školenia o obnove historických drevených brán a obnovy fasád, v úzkej súčinnosti s externými odborníkmi a pracovníkmi z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

Pri obnove boli použité nátery na báze ľanového oleja, s ktorými má AINova dobré skúsenosti z predchádzajúcich školení, zameraných na obnovu drevených brán.

Brána tak vhodne dotvorila nedávno obnovenú fasádu, realizovanú prostredníctvom tradičných vápenných technológií. Táto bola financovaná najmä Mestom Svätý Jur a Úradom BSK.


  • Máte návrh na ocenenie?

    Videli ste pri potulkách po Bratislavskom kraji pekne obnovený tradičný objekt, ktorý by ste chceli navrhnúť na ocenenie? V tom prípade kliknite na dolné tlačítko.

    Pošlite nám tip

Na vrch stránky