OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

OBNOVA BRÁNY 2017

Predovšetkým vďaka grantu z Nadácie EPH mohla AINova v centre mesta Svätý Jur obnoviť ďalšiu, už tretiu historickú drevenú bránu tradičného vinohradníckeho domu.

Obnova prebiehala v rámci školenia o obnove historických drevených brán a obnovy fasád, v úzkej súčinnosti s externými odborníkmi a pracovníkmi z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

Pri obnove boli použité nátery na báze ľanového oleja, s ktorými má AINova dobré skúsenosti z predchádzajúcich školení, zameraných na obnovu drevených brán.

Brána tak vhodne dotvorila nedávno obnovenú fasádu, realizovanú prostredníctvom tradičných vápenných technológií. Táto bola financovaná najmä Mestom Svätý Jur a Úradom BSK.


Na vrch stránky