OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU


Mlyn, Doľany

Doľany 64, 900 88 Doľany
Vlastník objektu: Ervín Demovič s rodinou

Dejiny jedného Dolianskeho mlyna.                                                                                         Podľa Fuggerovského urbára /majitelia panstva Červený Kameň/, z r.1543 bol vtedy v Doľanoch iba jeden mlyn na hornom konci dediny. Bol poslednou stavbou dediny a od fary ho delilo päť usadlostí. Na základe tejto informácie a vzdialenosti nášho mlyna od kostola môžeme predpokladať že je to náš mlyn. Dokazuje to aj vojenská mapa z 18.storočia. V týchto časoch bol mlynárom Peter Haugen, ktorému bol mlyn daný do dočasného používania. V skutočnosti bol mlyn majetkom zemepána, ktorému sa platila daň za pôdu a vodný tok.
Mlyn bol viac krát prestavovaný v súvislosti s vývojom mlynárskej technológie. Dokazuje to postupné nadstavovanie mlyna až do súčasných troch poschodí. Zásadná prestavba sa odohrala okolo r.1900 , keď namiesto mlynských kameňov sa začala používať valcová stolica, obeh obilia a múky zabezpečovala transmisia s novým vodným kolesom na zadnej strane mlyna. Mlynská hranica z r.1836 bola prispôsobená a upravená k tejto novej situácii.V mlyne sa nachádza kompletná technológia z konca devätnásteho storočia , šalanda ,mlynica, rajštovna, náhon.
V päťdesiatich rokoch mlyn ukončil svoju činnosť, posledný mlynár čo mlel sa volal Karol Straška.

Mlyn často menil svojich majiteľov, nájomcov. Každý z nich v jeho kamenných stenách zanechal kus svojho života a tak ako človek aj mlyn má svoj osud. Nový osud mlyna začala písať naša rodina , ktorá mlyn kúpila v r.2002. V mlyne chceme vybudovať múzeum mlynárstva, ponúkať mlynárske špeciality a víno z našich vinohradov.
Okrem tohto mlyna sú v Doľanoch ešte dva mlyny zo 16-steho storočia, viac menej zachované.

Foto: Helena Bakaljarová

Systém hodnotenia: viac hviezdičiek = vyššie hodnotenie

228 hlasov
Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Z jednej IP adresy sa dá hlasovať iba jeden raz a aj viac počítačov môže mať pridelenú jednu IP adresu (všetky počítače v jednej kancelárii). Ďakujeme za pochopenie.
Na vrch stránky