OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU


Rodinný dom, Modra

Štúrova ul. č. 43, 900 21 Modra
Vlastníci objektu:
JUDr. Jarmila Michálková – Modra, ul. Štúrova 43
Ing. Samuel Michálek – Piešťany, ul. Mateja Bela 4752/46
Rodina Plánovská z Bratislavy a rodina Predmerská z Piešťan

Dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v r. 2007 – 2008.

Dom nepatrí medzi chránené objekty z hľadiska historického významu. Nachádza sa však
v bezprostrednej zóne historického jadra mesta Modry na Štúrovej ulici do ktorej prichádzajú hostia a turisti za účelom návštevy mesta.
Základy domu pochádzajú pravdepodobne zo 17 – 19. storočia. V minulosti patril objekt medzi mešťanské domy, v ktorých sa vystriedalo niekoľko vlastníkov i nájomníkov. Dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a nadstavbou v r. 1905. Čo bolo na tomto mieste pred týmto obdobím nám nie je známe.

Oprava domu na Štúrovej ul. č. 43 v Modre sa začala vykonávať za účelom rekonštrukcie fasády a tak zachovanie historickej pamiatky pre ďalšie generácie ako dedičstvo našich predkov. Nehnuteľnosť domu sa dostala na úroveň chátrajúcej stavby vplyvom času i klimatických javov. Mnohí odborníci ju považovali za zdevastovanú, zničenú a zo strany jej vlastníkov neudržiavanú! Fasáda domu bola zničená z prednej i severnej časti. Z prednej časti fasády opadávali kusy zvetranej omietky priamo do oblasti pešej zóny. Dňa 19.6.2001 padla historická časť fasády
aj s historickými ozdobami priamo na chodník.

Pred opravou domu bol postup konzultovaný s pracovníčkou pamiatkového úradu.

Cieľom opravy bolo:
• Zachovať dobré a zachovalé časti domu, ako aj štukatérske prvky, nakoľko by ich už nikto
a nikdy nedokázal vytvoriť
• Vykonať kvalitne všetky potrebné murárske a štukatérske práce v rozsahu rekonštrukcie
a obnovy fasády s konečnou úpravou bez výskytu závad celej zrekonštruovanej fasády
• Dohodnúť konečnú úpravu štruktúry povrchu fasády z hľadiska zrnitosti a jemných farebných odtieňov.
• Vykonať rekonštrukciu obnovy fasády v rozsahu nasledovného technologického postupu:

  • očistenie fasády, odstránenie uvoľnených a „dutých“ častí po pevný základ
  • odstránenie nevhodných vysprávok , odvoz stavebnej sute
  • ošetrenie spevňovacím prostriedkom Sokrat 2802 A
  • oprava a doplnenie rovných omietok – vápenná malta
  • doplnenie a tmelenie korunnej rímsy, doplnenie pilastrov, nadokenných ríms, parapetných ríms, priebežnej rímsy, bosáže – vápenná malta
  • jemná mechová malta Sakret
  • vytiahnutie profilov
  • konečná úprava štruktúry celej fasády a penetračný náter
  • konečný farebný náter fasády náterom San Marco

Opravu domu vykonala profesionálna štukatérska firma z Trnavy

Oprava domu z hľadiska starostlivosti a rekonštrukcie prispela podľa nás k zachovaniu kultúrno-historického potenciálu mesta Modry v malokarpatskom regióne. Potvrdzujú to názory verejnosti, ktorá navštevuje mesto v letných mesiacoch a v období vinohradníckych podujatí, vinobraní
a pod. Pre zachovanie súčasnej fasády domu by celá ulica potrebovala menší hluk a najmä otrasy spôsobené nadmernou nákladnou dopravou, ktorá je vedená hlavným smerom cez celé historické jadro mesta Modra vrátane Štúrovej ulice, na ktorej sa dom nachádza.

Foto: Samuel Michálek

Systém hodnotenia: viac hviezdičiek = vyššie hodnotenie

301 hlasov
Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Z jednej IP adresy sa dá hlasovať iba jeden raz a aj viac počítačov môže mať pridelenú jednu IP adresu (všetky počítače v jednej kancelárii). Ďakujeme za pochopenie.
Na vrch stránky