OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU


Synagóga v Stupave

Správca objektu: Jewrope, n.o.

Synagóga v Stupave bola postavená v roku 1803. Je druhou najstaršou zachovanou synagogálnou stavbou na Slovensku. Z historického a architektonického hľadiska sa jedná o jednu z najvýznamnejších sakrálnych stavieb svojho druhu v stredoeurópskom regióne.

Nezisková organizácia Jewrope sa od roku 2001 usiluje o záchranu tejto stavby. Na základe dlhoročnej devastácie, v dôsledku nevhodného povojnového využívania tohto objektu, sa synagóga nachádzala v havarijnom stave a hrozil jej bezprostredný zánik. Narušená bola hlavne statika objektu, ako aj strešná krytina a drevený krov a boli odcudzené aj okenné a dverné výplne (po roku 1989 boli odcudzené aj vzácne kované mrežovania okien). Z uvedených dôvodov bolo prioritou rekonštrukčných prác sanovať uvedený havarijný stav. V rokoch 2003 až 2004 bolo v dôsledku nedostatku finančných zdrojov možné vykonávať len bezprostredne nutné udržiavacie práce (I. etapa). V rokoch 2004 až 2006 sa realizovala hlavná sanácia statického narušenia objektu a čiastočné zakonzervovanie stavby. Odstránená bola aj zhnitá strešná krytina, ktorá bola nahradená dočasnou plastikovou fóliou. Vymenené boli aj narušené časti dreveného krovu (II. Etapa). V rokoch 2007-2008 sa realizovala III. etapa rekonštrukčných prác, ktorej obsahom bola montáž plnohodnotnej strešnej krytiny. Po schválení KPÚ v Bratislave, boli inštalované repliky okenných a dverných výplní. Hlavnou súčasťou III. etapy prác bola rekonštrukcia schodiska do ženskej galérie, rekonštrukcia interiérových deliacich prvkov, ale predovšetkým celková obnova obvodového muriva, vrátane povrchových náterov. V rámci IV. etapy rekonštrukčných prác, 2009 - 2010 bola realizovaná rekonštrukcia elektroinštalačného zariadenia, zabezpečené prípravné práce súvisiace s vykurovaním priestoru, inštalácia hromozvodov ako aj realizácia bezpečnostného zariadenia objektu. V roku 2012 sa realizovali práce súvisiace s dobudovaním vonkajšej a vnútornej kanalizácie a zriadením sociálneho zariadenia v priestoroch synagógy. V rámci tejto etapy rekonštrukcie sa taktiež realizovali hydroizolačné práce obvodového muriva, ktoré boli veľmi potrebné k stabilizácii vlhkosti v priestore synagógy. Drenáž sa realizovala z ¾ a mala by byť dokončená v pripravovanej finálnej fáze sanácie vlhkosti. Z pridelených finančných prostriedkov sa taktiež vybudovala bariéra medzi potokom a objektom synagógy, ktorá zamedzuje presakovaniu vody do podlažia. Tieto práce súvisiace s rekonštrukciou synagógy sú ďalším krokom k dosiahnutiu nášho cieľa.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu a revitalizáciu synagógy v Stupave. Jedná sa o jedinú synagógu v širšom okolí Bratislavy, ktorá bude po ukončení projektu plne funkčná na liturgické ako aj kultúrno-spoločenské účely, tak pre potreby židovskej komunity, ako aj širokej verejnosti. Našim cieľom je záchrana a oživenie unikátneho priestoru stupavskej synagógy.

Počas predchádzajúceho obdobia sme zrealizovali kultúrne podujatia na podporu a prezentáciu židovskej kultúry (2009, koncert hlavného kantora židovskej náboženskej obci vo Viedni, 2010, Chassidic songs – hudobný projekt okolo rabína Barucha Myersa, Dva domy jedného pána - výstava fotografa Ľuba Stacha dokumentujúca súčasný stav synagóg na Slovensku, 2011 – Židovská Stupava – hudobný projekt hudobníkov zo 4 európskych štátov).

V rokoch 2009-2013 sa v provizórnych priestoroch synagógy uskutočnili vďaka iniciatíve Jewrope, viaceré úspešné kultúrno-umelecké podujatia pre širokú verejnosť:

Koncerty Petra Lipu, Dana Bárta, Andreja Šebana, Mariána Vargu, Mariána a Martina Geišbergovcov, Pacora Trio, Slovak Brass Quintet, koncert členov orchestra Slovenskej filharmonie a SND, Iva Bittová, Pressburger Klezmer Band, Lucia Lužinská, UMK & Marián Geišberg
Divadelné predstavenia: Slovenského národného divadla - HollyRoth anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkosti a pomerkováňá, Kým kohút nezaspieva Hudobno-literárne večery: Anasoft litera fest 2012, Anasoft litera fest 2011, Anasoft litera fest 2010, Anasoft litera fest 2009, Literárny večer Dušana Dušeka a Olega Pastiera
Výstavy: Tempus fugit - výstava fotografií dokumentujúca históriu a súčasnosť mesta Stupavy, Našimi očami, Stupava na starých pohľadniciach do roku 1918.

Okrem uvedeného zámeru je hlavným cieľom neziskovej organizácie Jewrope dokončenie rekonštrukcie predmetného objektu (VI.etapa), záchrana jeho unikátneho interiéru a architektonických prvkov a následné postupné prispôsobenie synagógy potrebám stálej expozície histórie Židovskej komunity v Stupave a okolia, priestoru slúžiacemu kultúrno-spoločenským podujatiam ŽNO v Bratislave, ako aj širokej verejnosti. Osobitým zámerom je zriadenie Centrálneho genealogického archívu slovenského Židovstva, ako aj s ňou súvisiacej študovne v podstrešných priestoroch.
 

161 hlasov
Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Z jednej IP adresy sa dá hlasovať iba jeden raz a aj viac počítačov môže mať pridelenú jednu IP adresu (všetky počítače v jednej kancelárii). Ďakujeme za pochopenie.
Na vrch stránky