OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU


Ekocentrum ArTUR v Hrubom Šúre

Občianske združenie ArTUR, ktoré sa dlhodobo venuje udržateľnému staviteľstvu, obnove a bývaniu, kúpilo v r. 2012 s pomocou verejnej zbierky a sponzorov starú ľudovú školu v Hrubom Šúre za účelom jej záchrany, obnovy, a tiež jej ďalšieho využitia na vzdelávacie aktivity. Murovaný objekt bývalej školy čase kúpy už niekoľko rokov chátral a bol odsúdený na zánik.

Zámerom OZ ArTUR bolo budovu komplexne obnoviť, do nízkoenergetického štandardu, s použitím ekologických materiálov, s využitím alternatívnych zdrojov energie. Súčasne však chceli v čo najväčšej miere zachovať pôvodný charakter stavby. Všetko, čo bolo na budove funkčné a použiteľné, ostalo zachované: steny, drevené podlahy, pôvodný krov, keramická krytina, ktorá bola po zateplení krovu opätovne uložená, aj pôvodné okná, ktoré boli zrepasované. Riešená bola sanácia vlhkosti, v objekte bola urobená nová elektroinštalácia a realizované hygienické zariadenia.

Pokiaľ bolo možné, obnova rešpektovala pôvodnú dispozíciu objektu. Fasáda bola odborne obnovená tradičnými materiálmi a technológiami za použitia horúcej malty z nehaseného vápna. Z uličnej strany boli múry zateplené rôznymi materiálmi - tieto sú na stenách v interiéri prezentované presklenými „okienkami“ s pohľadom na skladbu použitých materiálov. Dvorová fasáda bola izolovaná zvonka ekologickými materiálmi. V obnovených interiéroch nájdeme zaujímavé dekoratívne hlinené aj vápenné omietky. Ponechané bolo aj pódium, kde sa v minulosti hrávali amatérske divadelné predstavenia a premietali filmy. Tento priestor bude slúžiť okrem iného ako špecializovaná knižnica zameraná na udržateľné stavanie s využitím prírodných materiálov. V podkroví boli po zateplení umiestnené ubytovacie priestory Ekocentra pre účastníkov školení a workshopov. V dvorovej časti bola zrealizovaná prístavba kuchyne z prefaprikovaných slamených panelov v pasívnom štandarde, s vegetačnou strechou a schodmi do podkrovia. Odborné práce sa realizovali v partnerstve s firmou Obnova, s.r.o., a súbežne tiež formou vzdelávacích workshopov a kurzov.

Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov je demonštrovaná na dobrom zateplení, vykurovaní akumulačnými pecami, na príprave teplej vody solárnym ohrevom, výmene vzduchu s rekuperáciou tepla ale aj na čistení znečistenej vody v bezodtokovej koreňovej čističke.

Celá budova je vlastne veľký „showroom“ toho, ako je možné pristupovať k obnove tak, aby sa zachovala autenticita stavby a aké materiály a techniky sa dajú použiť pri rekonštrukcii domov. Na obnove počas dvoch rokov pomáhalo okolo 300 dobrovoľníkov a sponzorsky a materiálom prispeli jednotlivci a mnohé firmy. Podrobnejšie informácie o postupe obnovy sú dostupné na webstránke združenia.

Budova Ekocentra ArTUR v súčasnosti slúži ako vzdelávacie a osvetové centrum v oblasti prírodného staviteľstva, v jej priestoroch sa organizujú kurzy, semináre a konferencie, ako aj náučné dni pre žiakov okolitých škôl.

Vlastník objektu: ArTUR
Autor projektu obnovy: Ing. Arch. Zuzana Kierulfová a kolektív združenia ArTUR
Stavebná realizácia a remeselné práce:
Hlavný realizátor a fasáda: Obnova s.r.o
Vnútorné omietky: Arterre s.r.o a Bioline s.r.o; hlinár Stano Prorok
Práce s drevom: Ekodrevo,
Okná: Kami-Term,
Krov: AGESAM s.r.o
Ostatné práce: remeselníci združenia ArTUR

Realizácia obnovy: 2012 – 2015/pokračuje aj v súčasnosti

137 hlasov
Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Z jednej IP adresy sa dá hlasovať iba jeden raz a aj viac počítačov môže mať pridelenú jednu IP adresu (všetky počítače v jednej kancelárii). Ďakujeme za pochopenie.
Na vrch stránky