OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

O Academii Istropolitane Nove (AINova)

AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v EÚ. 

Svoje poslanie napĺňa organizovaním vzdelávacích programov a kurzov, zapájaním sa do aplikovaného výskumu a poskytovaním konzultačných služieb. Všetky aktivity sprístupňuje širšej odbornej verejnosti.

Oblasti pôsobenia: 
Európske záležitosti
Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak
Príprava na konkurzy EPSO
Projektový manažment
 
Komunikácia, vzdelávanie
Jazyková výučba
Flexibilné vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Informačné a kultúrne centrum
Miestny a regionálny rozvoj
Strategické plánovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Správa bytového fondu
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Ochrana a rozvoj kultúrnej krajiny
 
www.ainova.sk
e-mail: ainova@ainova.sk
  • Máte návrh na ocenenie?

    Videli ste pri potulkách po Bratislavskom kraji pekne obnovený tradičný objekt, ktorý by ste chceli navrhnúť na ocenenie? V tom prípade kliknite na dolné tlačítko.

    Pošlite nám tip

Na vrch stránky