OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

Tradičné stavebné remeslá

Pri obnove objektov postavených v minulých storočiach sme obvykle konfrontovaní s potrebou použitia materiálov, techník a postupov používaných pri stavbe domov v minulosti. Tieto remeselné zručnosti sa však v súčasnosti vytrácajú a skúsených remeselníkov je ťažko zohnať.

Na túto oblasť je zameraná ŠKOLA TRADIČNÝCH STAVEBNÝCH REMESIEL, ktorá sa snaží ukázať, že kvalitne opraviť pôvodný objekt či stavebný detail zvládnu aj odborne vyškolení remeselníci. 

Škola remesiel je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt tradičnej architektúry v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

AINova už od roku 1997 prispieva aj k udržaniu a rozvoju miestnych a regionálnych kultúrnych a prírodných hodnôt. Tieto aktivity vyvrcholili v roku 2005 spoločným projektom Mesta Svätý Jur a AINovy, ktorého výsledkom je otvorenie miestneho Informačného centra. Projekt nadväzuje aj na iné vzdelávacie projekty AINovy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

  • Máte návrh na ocenenie?

    Videli ste pri potulkách po Bratislavskom kraji pekne obnovený tradičný objekt, ktorý by ste chceli navrhnúť na ocenenie? V tom prípade kliknite na dolné tlačítko.

    Pošlite nám tip

Na vrch stránky