Víkendový dom v Malých Levároch

Rodinný dom na Záhorí — v malej dedinke Malé Leváre – manželia Vodrážkovci kúpili v roku 1997, takmer v pôvodnom stave. Predtým bol niekoľko rokov neobývaný, nakoľko pôvodná vlastníčka už nežila a dedičia ho využívali iba príležitostne. V súčasnosti ho majitelia využívajú ako víkendové bývanie, je však uspôsobený aj na celoročné obývanie. Obnova vidieckeho domu… Continue reading Víkendový dom v Malých Levároch

Roľnícko-vinohradnícky dom v Pezinku

Dom je situovaný v blízkosti bývalých mestských hradieb vymedzujúcich historické jadro Pezinka. Dnešnú ulicu voľakedy tvorili najmä menšie domy roľníkov a vinohradníkov, ktoré jej dávali charakter vidieckej zástavby na predmestí. Najmä ku koncu 20. storočia sa zástavba začala modernizovať a staré malé domčeky nahradili väčšie novostavby, dodnes sa tu však zachovalo niekoľko objektov tradičnej architektúry.… Continue reading Roľnícko-vinohradnícky dom v Pezinku

Revitalizácia Malého parku v Stupave

Malý park je neformálny názov pre severozápadný cíp územia stupavského anglického parku, ktorý je súčasťou komplexu bývalého panstva a neskôr veľkostatku, s centrom v renesančnom kaštieli. Na okraji parku sú situované objekty skleníka z konca 19. storočia a tzv. Krupičkov dom, v ktorom býval záhradník. Park sa nachádza v centrálnej polohe mesta Stupava a predstavuje hodnotný priestor s funkciou… Continue reading Revitalizácia Malého parku v Stupave

Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre

Cena verejnosti 2018 Kostol sa nachádza v južnej – dolnej časti mesta Modra, na okraji historického centra. Predstavuje významný akcent historickej zástavby pri vstupe do mesta smerom od Šenkvíc. Obklopuje ho areál cintorína, ktorý je s centrom mesta prepojený lipovou alejou, vedúcou popri potoku. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky začala v roku 2011 a za… Continue reading Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre

Kaplnka v Panónskom háji

Malá drevená kaplnka je situovaná v prírodnej rezervácií Šúr (zvanej tiež Jurský Šúr) v časti s názvom Panónsky háj vedľa rovnomennej chatovej osady.  Vznik kaplnky sa datuje do roku 1946. Nakoľko sa nezachovali žiadne písomné pramene, na základe ústneho podania sa traduje, že na jej výstavbe sa podieľali ľudia zo sústreďovacieho/internačného tábora pre odsun obyvateľstva z… Continue reading Kaplnka v Panónskom háji

Dvojgeneračný rodinný dom v Pezinku

Rodinný dom sa nachádza v širšom historickom centre mesta Pezinok. Do druhej polovice 20. storočia bola táto časť Pezinka predmestím a objekt bol súčasťou hospodárskeho majera.   V roku 2017 prešiel dom komplexnou prestavbou, ktorá nadviazala na jeho historickú hmotu a rozvinula ju pre potreby súčasného viacgeneračného bývania.    Dom bol pôvodne orientovaný kolmo na ulicu. V jeho prednej časti sa… Continue reading Dvojgeneračný rodinný dom v Pezinku

Uličná fasáda a prejazd historickej radnice vo Svätom Jure – Prostredná č. 29

Zichyovská, pôvodne Illesházyovská kúria vo Svätom Jure na Prostrednej 29 púta veľkú pozornosť, keďže je to najvýraznejšia budova priamo v centre mesta a už od roku 1865 v nej sídli mestská správa. Prestavbu na účely radnice realizoval v rokoch 1863 – 1865 Ignác Feigler zo známej bratislavskej staviteľskej rodiny Feiglerovcov, ktorá vytvorila aj mnohé významné… Continue reading Uličná fasáda a prejazd historickej radnice vo Svätom Jure – Prostredná č. 29

Božia muka Najsvätejšej Trojice v Moste pri Bratislave

Pri vstupe do obce Most pri Bratislave Vás určite zaujme malá, ale výtvarne výrazná trojboká vežovitá stavba – prícestná božia muka. Takéto drobné sakrálne objekty sa často budovali aj na rázcestiach, alebo iných významných miestach a mali pripomínať udalosti dôležité pre komunitu, alebo jednotlivca. V prípade božej muky v tejto obci zatiaľ nie sú doskúmané… Continue reading Božia muka Najsvätejšej Trojice v Moste pri Bratislave

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure – dnes penzión a reštaurácia Krone, Prostredná č. 160

Cena verejnosti 2020 Šľachtická kúria, dnes nazývaná Krone, je jednou z dominánt na námestí v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur. Objekt mal to šťastie, že ho do vlastníctva získal investor s citom pre obnovu pamiatok – v r. 2006 ho od Mesta a rôznych vlastníkov odkúpil subjekt naviazaný na akciovú spoločnosť Bencont Group.  … Continue reading Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure – dnes penzión a reštaurácia Krone, Prostredná č. 160

Meštiansky dom na námestí v Modre – dnes penzión May House a vinotéka Ludvik, Štúrova č. 66

Dom č. 66, nazývaný May House, na hlavnom Modranskom námestí patrí rodine Žofiakovcov. Je súčasťou dôležitej zástavby južnej strany námestia. Stojí neďaleko domu Fedora Malíka mladšieho, takže spolu tvoria významné vinárske „centrum“. Obidva domy dodržiavajú tradičné výšky a formy zástavby. Snažia sa rozvíjaním a dostavbou vnútorných traktov regenerovať urbanistickú štruktúru, ktorá bude ako kompaktná reprezentovať… Continue reading Meštiansky dom na námestí v Modre – dnes penzión May House a vinotéka Ludvik, Štúrova č. 66