Partneri súťaže

Hlavnými partnermi a podporovateľmi súťaže sú už po niekoľko rokov Bratislavský samosprávny kraj a Prvá stavebná sporiteľňa. 


V rokoch 2010-2012 poskytla financovanie súťaže Nadácia Tartabanky. 

V roku 2015 sa podieľala na financovaní aj spoločnosť Baumit . 


Ďalší partneri projektu: 

Rakúske kultúrne fórum Bratislava 

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR)