logo

Oceňovanie príkladne obnovených 

historických objektov v Bratislavskom 

kraji prebieha už od roku 2010.