OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2018

Na pôde Academie Istropolitany Novy vo Svätom Jure si v decembri 2018 prevzali víťazi z rúk organizátorov a podporovateľov projektu Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty.

Cenu verejnosti 2018 získalo Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre za obnovu Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa   v Modre 
 
Cena odbornej poroty bola udelená nasledovným vlastníkom či iniciátorom obnovy:
 
Petrovi a Inge Vodrážkovým Za príkladnú obnovu a citlivú dostavbu tradičného roľníckeho domu, ktorý takto prispieva k zachovaniu identity obce. 
 
OZ Ateliéru KLiKA - Za naštartovanie procesu revitalizácie Malého parku s cieľom jeho znovuzapojenia do života obce a prípravy jeho pamiatkovej obnovy.
 
Združeniu záchrany cirkevných pamiatok v ModreZa príkladnú a systematickú obnovu a výskum hodnotnej sakrálnej pamiatky a jej zapojenie do života miestnej komunity.
 
Rodine Dubekovej - Za zachovanie a citlivú adaptáciu tradičného roľnícko-vinohradníckeho domu na novú funkciu s využitím tradičných postupov obnovy.
 
Rodine Liškovej a Kankovej Za inšpiratívny spôsob zhodnotenia historickej stavby, existujúcej situácie, historickej dispozície a konštrukcií pre súčasné bývanie.
 
OZ Panónsky háj Za zachovanie „pamäte“ miesta, spojeného s udalosťami II. svetovej vojny a tesne po nej, prostredníctvom postavenia voľnej kópie kaplnky – malej sakrálnej stavby v krajine.
 
 
Každoročne prezentujeme na internetovej stránke inšpiratívne projekty obnovy tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji, či už sa jedná o rodinné domy, chalupy, drobné i väčšie sakrálne stavby alebo riešenia verejného priestoru v obciach a mestečkách. 

Projekt prebieha ako súťaž. Popri odbornej porote, ktorá udelí Ocenenia poroty, hodnotí vybrané obnovené objekty aj verejnosť v internetovom hlasovaní.

Projekty nominované v deviatom ročníku súťaže nájdete v Galérii 2018.

 

Hlavnými partnermi a podporovateľmi súťaže sú dlhodobo 
Bratislavský samosprávny kraj a        
Prvá stavebná sporiteľňa.
 
  • Máte návrh na ocenenie?

    Videli ste pri potulkách po Bratislavskom kraji pekne obnovený tradičný objekt, ktorý by ste chceli navrhnúť na ocenenie? V tom prípade kliknite na dolné tlačítko.

    Pošlite nám tip

Na vrch stránky