OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

Aj tento rok oceníme príkladne obnovenú tradičnú architektúru v Bratislavskom regióne!

V poradí už deviaty ročník súťaže realizuje Academia Istropolitana Nova /AINova/ v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne.

Ocenením za príkladnú obnovu odmeňujeme príkladne obnovenú tradičnú architektúru v Bratislavskom regióne.

Každoročne prezentujeme na internetovej stránke inšpiratívne projekty obnovy tradičnej architektúry, či už sa jedná o rodinné domy, chalupy, drobné i väčšie sakrálne stavby alebo riešenia verejného priestoru v obciach a mestečkách. 

Projekt prebieha ako súťaž. Popri odbornej porote, ktorá udelí Ocenenia poroty, hodnotí vybrané obnovené objekty aj verejnosť 

prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.prikladnaobnova.sk. 

Vlastník objektu s najvyšším počtom takto získaných hlasov obdrží Ocenenie verejnosti.

Projekty nominované v tomto roku nájdete v 

Galérii ročníka 2018.

Ako hlasovať sa dozviete TU.

Hlasovanie pre verejnosť bude sprístupnené od 17.11. do 14.12.2018 do 12:00 hod.
Hlavnými partnermi a podporovateľmi súťaže sú dlhodobo 
Bratislavský samosprávny kraj a        
Prvá stavebná sporiteľňa.
Na vrch stránky