Uličná fasáda a prejazd historickej radnice vo Svätom Jure – Prostredná č. 29

Zichyovská, pôvodne Illesházyovská kúria vo Svätom Jure na Prostrednej 29 púta veľkú pozornosť, keďže je to najvýraznejšia budova priamo v centre mesta a už od roku 1865 v nej sídli mestská správa. Prestavbu na účely radnice realizoval v rokoch 1863 – 1865 Ignác Feigler zo známej bratislavskej staviteľskej rodiny Feiglerovcov, ktorá vytvorila aj mnohé významné… Continue reading Uličná fasáda a prejazd historickej radnice vo Svätom Jure – Prostredná č. 29

Božia muka Najsvätejšej Trojice v Moste pri Bratislave

Pri vstupe do obce Most pri Bratislave Vás určite zaujme malá, ale výtvarne výrazná trojboká vežovitá stavba – prícestná božia muka. Takéto drobné sakrálne objekty sa často budovali aj na rázcestiach, alebo iných významných miestach a mali pripomínať udalosti dôležité pre komunitu, alebo jednotlivca. V prípade božej muky v tejto obci zatiaľ nie sú doskúmané… Continue reading Božia muka Najsvätejšej Trojice v Moste pri Bratislave

Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure – dnes penzión a reštaurácia Krone, Prostredná č. 160

Cena verejnosti 2020 Šľachtická kúria, dnes nazývaná Krone, je jednou z dominánt na námestí v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur. Objekt mal to šťastie, že ho do vlastníctva získal investor s citom pre obnovu pamiatok – v r. 2006 ho od Mesta a rôznych vlastníkov odkúpil subjekt naviazaný na akciovú spoločnosť Bencont Group.  … Continue reading Renesančná šľachtická kúria na námestí vo Svätom Jure – dnes penzión a reštaurácia Krone, Prostredná č. 160

Meštiansky dom na námestí v Modre – dnes penzión May House a vinotéka Ludvik, Štúrova č. 66

Dom č. 66, nazývaný May House, na hlavnom Modranskom námestí patrí rodine Žofiakovcov. Je súčasťou dôležitej zástavby južnej strany námestia. Stojí neďaleko domu Fedora Malíka mladšieho, takže spolu tvoria významné vinárske „centrum“. Obidva domy dodržiavajú tradičné výšky a formy zástavby. Snažia sa rozvíjaním a dostavbou vnútorných traktov regenerovať urbanistickú štruktúru, ktorá bude ako kompaktná reprezentovať… Continue reading Meštiansky dom na námestí v Modre – dnes penzión May House a vinotéka Ludvik, Štúrova č. 66

Neorenesančný dom na námestí v Modre – dnes vinárstvo Malík, Štúrova č . 62

S nápadom kúpiť historický dom na námestí prišiel prof. Fedor Malík za svojím druhorodeným synom, menom tiež Fedor, v roku 2010. Pán Malík mladší sa nechal touto myšlienkou uniesť, dom kúpil a do jeho obnovy sa pustil v úzkej spolupráci so svojím otcom. Otec aj syn sa dlhodobo veľmi úspešne venujú vinárstvu a vinohradníctvu. S… Continue reading Neorenesančný dom na námestí v Modre – dnes vinárstvo Malík, Štúrova č . 62

Kaplnka Umučenia – Chválanská kaplnka v obci Studienka

Dedinka Studienka leží v pekných borovicových lesoch na Záhorí. Ďaleko od „hlučného davu“, diaľníc a železníc. Jej obyvatelia tu po stáročia pestovali raž, kukuricu, zemiaky a konope, zaoberali sa lisovaním ľanového oleja, tkaním konopného plátna, košikárstvom a pálením smoly. Niektorí dedinku stále volajú Hasprunka, podľa pôvodného nemeckého názvu Hausbrun odvodeného zo slov haus – dom… Continue reading Kaplnka Umučenia – Chválanská kaplnka v obci Studienka