Areál firmy Včelco v Smoleniciach

Areál výroby, prezentácie a predaja medoviny a výrobkov z medu v Smoleniciach je situovaný na východnom okraji obce hneď vedľa hlavnej cesty. Pôvodne zanedbaný objekt stodoly sa po rekonštrukcii spolu so svojím okolím zmenil na pozitívny akcent v krajine pod Smolenickým zámkom.

 

Stodola svojim situovaním pri hlavnej ceste predstavovala ideálny objekt pre prezentáciu a predaj výrobkov z medoviny, nakoľko je dobre prístupná a ťažko ju z cesty prehliadnuť. Po jej kúpe sa podarilo spoločne s okolitými pozemkami vytvoriť menší areál, ktorý poskytuje nielen zázemie pre výrobu, skladovanie, degustáciu a predaj výrobkov z medu, ale aj priestor pre prezentáciu včelárstva.

 

Miestni obyvatelia poznali stavbu pod názvom „farská stodola“ a na základe miestneho historického prieskumu bol jej vek odhadnutý na cca. 200 rokov. Než prestala byť využívaná, slúžila ako sklad ovocia alebo aj na chov hydiny. Tieto rôzne funkcie sa premietli i do viacerých stavebných úprav v interiéri a na fasádach.

 

Stodola už bola v dosť schátralom stave, keď jej súčasní majitelia začali s výstavbou areálu. Strecha bola z časti prepadnutá a bolo ju nutné rozobrať. Pri statickom prieskume bolo zistené, že základy stodoly tvorili nasucho kladené kamene. Celkový stav stavby po dôkladnom posúdení a zvážení nárokov na nové využitie si vyžiadal jej rozobratie a postavenie na novo. Všetok materiál z pôvodnej stodoly, ktorý bolo možné využiť, bol použitý pri rekonštrukcii a výstavbe nových častí areálu. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať proporcie i rozmery stavby a čo možno v najväčšej miere preniesť charakter starej stodoly do jej nového využitia. Koncept rekonštrukcie sa vyvíjal postupne v dialógu medzi staviteľmi a projektantmi. Mnohé detaily sa vyvíjali postupne a o realizáciu sa postarali najmä majstri a realizačné firmy z blízkeho okolia.

 

Rekonštrukcia stodoly začala na jar roku 2013 a začiatkom leta 2014 už bola pripravená na využívanie. Na prízemí je v nadväznosti na vstup umiestnená predajňa, degustačná miestnosť, sklad a zázemie. Schodiskom z predajne sú prístupné priestory podkrovia, kde sú kancelárske priestory s hygienickým zázemím pre zamestnancov.

 

Kancelárske priestory sú presvetlené dvoma väčšími vikiermi, ktoré sú stvárnené ako výrazný novotvar a podkrovným priestorom pridávajú na vzdušnosti. Z terasy na severozápadnej strane a z kancelárií v podkroví je výnimočný pohľad na Smolenický zámok, ktorý ocenia nielen návštevníci, ale aj zamestnanci firmy.

 

Z cesty upúta na časti fasády upevnená kovová mreža – slnolam, zložený zo šesťuholníkov symbolizujúcich včelí plást. Tento prvok veľmi dobre napovie predmet činnosti firmy a bez slov návštevníkom i okoloidúcim sprostredkuje obsah nového využitia bývalej stodoly.

 

Areál dopĺňa nová výrobná hala, ktorá však svojou formou a materiálovým riešením fasády pôsobí prirodzene, akoby tu stála odjakživa. V súčasnosti je areál z väčšej časti hotový a vyžaduje už len menšie práce týkajúce sa dokončenia detailov v exteriéri. Voľná trávnatá plocha nad bývalou stodolou bude ešte upravená ako včelársky náučný chodník pre návštevníkov, ktorým popri chuťových zážitkoch z medoviny poskytne i oddych a osvetu.

 

Majiteľ: Včelco, s. r. o.

 

Dizajn fasády a interiéru: Mgr. art. Štefan Kollár


Projekt obnovy: Ing. Radovan Rusnák – ATELIERRUSNÁK


Obdobie rekonštrukcie: 2013 – 2014