Rodinný dom v Lozorne I.

Dom pochádzajúci zo začiatku 40-tych rokov slúžil v minulosti hlavne ako miestny obchod. Objekt je orientovaný dlhšou časťou fasády do ulice. Postupným rozširovaním priestorov a pridaním traktu s obchodom smerom do záhrady sa vytvorila dispozícia do tvaru L. Tam boli umiestnené obchodné prevádzky – mäsiarstvo, látky, potraviny. Dom je postavený z miešaného materiálu (tehla, kameň), vo vnútornom trakte bol použitý čiastočne aj betón.

 

Pred prestavbou si noví majitelia dali spracovať tepelno-technický projekt a projekt na plynovú prípojku z ulice. Majiteľka ako architektka však mala projekt viac – menej „v hlave“, pracovala najmä s pôdorysom stavby a stavbárov počas celej obnovy/prestavby usmerňovala.

 

Krov na dome ostal zachovaný, krytinu nechali pôvodnú, keďže bola menená už pred kúpou (asi v roku 2008). Pri prestavbe sa v celom dome okrem garáže a pivnice kvôli zjednoteniu výšky okien a dverí a tiež z dôvodu izolácie podláh dvíhali preklady.

 

Z hlavnej ulice boli do domu pôvodne dva vstupy, obidva do obchodných prevádzok, jeden do mäsiarstva (dnešná hosťovská izba) a druhý do potravín – predtým obchod s textilom (dnešná kuchyňa a obývačka). Tie boli počas prestavby zamurované.

 

Z vnútornej – dvorovej strany boli vstupy tri: mäsiarstvo (dnešná hosťovská izba), potom hlavný vstup do strednej obytnej časti domu a tretí do dnešnej obývačky. Všetky tieto vstupy ostali zachované.

 

Stena traktu situovaného do záhrady (pôvodný obchod/dnešná kuchyňa a obývačka) bola po celej dĺžke podrezávaná z dôvodu zatekania vody z betónovej spevnenej plochy od susedov.
Samotný dom vlhký nebol, ani dlhodobým státím bez vykurovania v zimných mesiacoch nebol zatuchnutý. Dom zateplili minerálnou vlnou.

 

Vstup do domu z ulice bol zrušený a premiestnený do dvorovej časti. Tam bola do vnútorného L-pôdorysu umiestnená tiež vyvýšená terasa, na ktorú je prístup z oboch vstupov do domu – hlavného, ako aj vstupu do obývacej izby. Tým sa eliminovali pôvodné schody spred vstupov a zjednodušil sa nástup, zároveň vznikol priestor na vonkajšie stolovanie a ďalšie aktivity v exteriéri.

 

Keďže na dome boli použité rôzne typy okien, ktoré boli už v zlom stave, noví majitelia dali vyrobiť nové drevené okná. Na fasáde do ulice zachovali ich pôvodné členenie. V obývacej izbe na juhovýchodnej stene umiestnili veľké panoramatické okno s výhľadom do záhrady a na krajinu.

 

V obývacej izbe nechali priestorovú rezervu pre vybudovanie schodiska pre prípadné dobudovanie podkrovných priestorov. Sem tiež premiestnili vstup do pivnice, ktorý bol pôvodne zvonku.

 

Obnovený dom dostal nové drevené dlážky. V dome ostali čiastočne zachované niektoré pôvodné dvere aj nábytok. Majiteľke sa bohužiaľ pred majstrami v rámci procesu obnovy nepodarilo „zachrániť“ pôvodné drevené zárubne, tak ich neskôr využila na zhotovenie impozantného jedálenského stola – dala vyrobiť bukovú kostru a obvod stola a ako výplň použila časti dverí v pôvodnej farebnosti.

 

Stavbu realizovala firma Stavex z Kežmarku, ktorá bola majiteľom odporučená priateľom.

 

Majiteľ: Rodina Maďarová

 

Autor projektu: Ing. arch. Fatima Maďarová


Realizácia obnovy: Stavex, s. r. o.


Obdobie realizácie obnovy: 2013 – 2014