Horské vinohradníctvo a vinárstvo v Modre-Harmónii

časného majiteľa tu pre cca. 120 rokmi, ešte o niečo skôr než sa z Harmónie stala vyhľadávaná výletná a rekreačná oblasť, postavil dom s hospodárskym dvorom. V jeho okolí vysadil vinič a z dopestovaného hrozna tu dorábal víno. Po čase, keď už existujúce priestory nestačili pokryť potreby rozrastajúcej sa výroby vína, k domu bolo pristavané pivničné hospodárstvo v tvare L, čím hlavný objekt nadobudol svoju súčasnú podobu.

 

Dom aj s hospodárskymi budovami je postavený z miestneho kameňa. Prevažne neomietaný povrch muriva dodáva celému areálu jedinečný, pre región netypický charakter vzhľadom na to, že stavby boli aj v minulosti bežne omietané.

 

Rok 1989 a súvisiace spoločenské zmeny umožnili návrat k rodinnému podnikaniu a otvorili priestor pre nový rozvoj. Súčasný majiteľ k pôvodnej funkcii – výrobe vína pridal aj jeho degustáciu a vlastnú kuchyňu čím vytvoril priestor, ktorý uzatvára kruh dorábania a konzumácie vína in situ. Počas celých 20 rokov odkedy dom s dvorom majiteľ obnovuje, bolo jeho zámerom čo najviac zachovať pôvodný charakter a nové zásahy harmonicky zladiť tak, aby historický ráz doplnili.
Obytná časť domu bola obnovená ako prvá a práce boli zamerané na modernizáciu hygienického zázemia a elektroinštalácií tak, aby objekt spĺňal súčasné požiadavky na bývanie aj bezpečnosť prevádzky.

 

Nasledujúce úpravy a práce na obnove sa sústredili na vytvorenie priestorov pre degustáciu vín a súvisiaceho zázemia pre prípravu jedál a občerstvenia. Prestavbou vínnej pivnice pod obytným domom vznikla spoločenská degustačná miestnosť. Pôvodne úžitkový priestor pre dozrievanie a skladovanie vína bol dotvorený menšími nikami na stenách, ktoré sú lemované murivom z pálenej tehly a usadené na tehlovej rímse. Drevené stropné trámy z pôvodnej pivnice boli zachované a v priestore pôsobia ako historický artefakt.

 

K hospodárskym budovám (najstaršia časť, pôvodne dom prarodičov) na dvore boli pristavané toalety pre návštevníkov a realizované boli i záhradné úpravy v okolí domu. Na severovýchodnej strane pribudla letná terasa, ktorá je ako jediná nová časť kamenného domu vymurovaná zo starej tehly. Práce na obnove domu si majiteľ realizoval svojpomocne a k odborným prácam si prizval majstrov z regiónu.

 

Celý areál pôsobí nielen svojím situovaním a architektonickým stvárnením, ale aj entuziazmom jeho majiteľov, nevšedným a výnimočným dojmom v rámci krajiny Malých Karpát.

 

Majitelia: rodina Patáková

 

Realizácia obnovy: majitelia svojpomocne, remeselníci z regiónu


Obdobie realizácie: 1995 – dodnes