Dom v Budmericiach

Roľnícko–remeselnícky dom v Budmericiach je vzácnym príkladom zachovaného tradičného vidieckeho sídla typického pre tento región. Je jedným z mála, ktoré sa v takejto podobe do dnešných dní na území Bratislavskej župy zachovali. Súčasný majitelia ho v horšom stavebno-technickom stave kúpili v roku 1972 a v nasledujúcom období ho citlivo obnovili. Na základe jeho pamiatkových hodnôt a kvalitnej obnovy bol v roku 1975 zapísaný do štátneho zoznamu pamiatok ako objekt ľudovej architektúry.

 

Dom si zachoval svoju autentickú podobu najmä preto, že jeho posledný majiteľ padol v I. svetovej vojne a vdova, ktorá v dome žila, nemala prostriedky na jeho modernizáciu. Pravdepodobne jedinou väčšou investíciou bolo nahradenie slamenej strešnej krytiny po požiari za keramickú.

 

Strešná krytina, ktorá bola použitá pri obnove strechy začiatkom 70-tych rokov už dosluhovala, čo bolo spôsobené nielen je vekom ale aj jej nižšou kvalitou. Bolo ju nutné vymeniť za novú. Na streche dostala miesto pálená škridla tradičného typu – tzv. bobrovka., ktorá má oblúkové ukončenie spodnej strany. Tento typ krytiny najlepšie vyhovoval požiadavkám pamiatkovej ochrany i zachovaniu autentického výrazu domu.

 

Hrebenáče, ktoré zakrývajú vrchol a nárožia strechy sú osadené do malty. Tento spôsob spájania exponovaných častí keramickej strešnej krytiny sa v minulosti bežne používal a v súčasnosti je ho možné zriedkavo vidieť najmä pri obnove pamiatkovo chránených objektov. V úžľabiach strechy, okolo komínov a vikiera bol namontované nové oplechovanie, ktoré chráni krov pred zatekaním dažďovej vody.

 

Pokrytie strechy bolo vzhľadom na jej veľkú plochu realizované v dvoch etapách. Ako prvá bola novou škridlou pokrytá najstaršia časť domu, teda uličné a nadväzujúce dvorové krídlo. V druhej etape bola pokrytá zadná časť dvorového krídla, ktorej základ tvorí bývalá pekáreň, pristavaná údajne počas obdobia druhej svetovej vojny.

 

Konštrukcia krovu ostala zachovaná. Cieľom obnovy bolo aj preniesť autentickú nerovnosť krovu na strešný plášť. Strecha na dome je takto mierne zvlnená, čo sa nezainteresovanému okoloidúcemu môže javiť ako statická porucha či zle odvedená práca. Opak je však pravdou, obnoviť strechu i s jej pôvodným nerovným vzhľadom bol od začiatku zámer a aj podmienka metodika pamiatkovej starostlivosti.

 

Vlastník objektu: rodina Dvořáková

 

Opravu realizovala firma: MAX TRADE SK, s. r. o. Šenkvice


Odborná a metodická spolupráca: PhDr. Peter Jurkovič, PhDr. Karol Prášek, Krajský pamiatkový ústav Bratislava.