Vinohradnícky dom vo Svätom Jure

Rekonštruovaná budova je renesančný objekt z doby okolo r.1600 upravovaný v 18., 19. aj 20. storočí. Patrí k najstarším domom ulice a preto jeho obnove bola venovaná veľká pozornosť. Typologicky je to prízemný vinohradnícky dom v radovej zástavbe ulice s dochovanou historickou urbanistickou štruktúrou. Je situovaný v historickej časti mesta Svätý Jur, ktorá tvorí Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

 

Objekt má zložitý pôdorys v nepravidelnom tvare písmena U, ktorý odzrkadľuje jeho postupný vývoj počas niekoľkých storočí Uličná fasáda je z kompozičného hľadiska šesťosová. Je členená tromi oknami na ľavo od brány a dvoma na pravo. Brána, polkruhovitého tvaru je umiestnená uprostred uličnej fasády a nad ňou je umiestnený strešný vikier, ktorý takto akcentuje vstup do domu. V miestnostiach na prízemí sa nachádzajú renesančné klenby, aj rovné stropy. Najstaršia časť domu má pôvodnú klenbovú pivnicu so vstupom z dvora.

 

Pri kúpe bol dom z väčšej časti v havarijnom stave, s množstvom nevhodných zásahov. Nebol vhodný na bývanie, preto bolo nutné pristúpiť k jeho celkovej obnove.

 

Rekonštrukcia domu riešila prestavbu obytnej časti objektu na tri bytové jednotky so zobytneným podkrovím a so samostatným vstupom na prízemí.

 

Renesančné klenby na prízemí boli zachované v pôvodnom stave, dostali len nový náter. V prednej časti objektu v interiéri aj exteriéri boli zachované pôvodné omietky. Iba v spodných častiach bola obitá kontaminovaná omietka a následne bola nanesená sanačná omietka technológiou používanou pri odvetrávaní historických konštrukcií.

 

Takisto prístupová chodba a samotný priestor pivnice zostali nezmenené, pôvodné ostali klenby aj povrchy stien. Fasády uličného krídla boli zachované, takisto aj klenby podbránia, boli len ošetrené novým paropriepustným náterom.

 

Tvar sedlovej strechy bol zachovaný ako aj výška pôvodnej korunnej rímsy. Dom si takto zachoval svoje pôvodné proporcie a historický charakter pri pohľade z ulice. Strecha bola doplnená dvoma strešnými oknami z ulice a novými vikiermi v dvorovej časti, tak by bolo možné podkrovie využívať na bývanie. Na celom objekte domu bola použitá klasická keramická krytina tehlovočervenej farby, tzv. viedenského typu. Okná do ulice sú drevené, dvojkrídlové, šesťtabuľkové.

 

Hlavná uličná brána je celodrevená dvojkrídlová a nahradila predchádzajúcu plechovú. Bývanie je rozvinuté vo dvore domu, kde bola dostavaná pergola a realizované záhradné úpravy.

 

Rekonštrukcia domu svojim charakterom, funkciou a ani výtvarným riešením nenarušila jej pôvodný charakter, ani okolitú zástavbu, čo bolo hlavným zámerom prestavby chátrajúceho domu pre potreby bývania.

 

Vlastník objektu: Ing. Marek Zemčík a Mgr. Ingrid Zemčíková

 

Autori projektu: Ing. arch. Zuzana Hlinková, Ing. arch Marek Varga, ateliér 42 s.r.o Bratislava

 

Stavebné práce: Stavebná firma D.R. Stav Levice

 

Stolárske práce: Okná, exteriérové dvere a ostatné stolárske prvky: Erik Kováč- KRAMCO, Jasenie


Interiérové schody: Ľubomír Cvečka Stolárstvo, Častá

 

Záhradný architekt: Ing. Peter Jakabovič, Modra

 

Obdobie realizácie obnovy: 03/2015 – 09/2016