Suchohrad – revitalizácia centra obce

Suchohrad je najmenšia obec v okrese Malacky a tiež jedna z najmenších v Bratislavskom kraji. Leží v najzápadnejšej časti regiónu Záhorie pri rieke Morave. Celý kataster obce sa nachádza v CHKO Záhorie (Chránená krajinná oblasť). Navyše má aj štyri územia európskeho významu a dve prírodné rezervácie. Cez obec vedie trasa Moravskej cyklocesty. Veľká časť územia… Continue reading Suchohrad – revitalizácia centra obce

Rodinný dom v Lozorne II.

Vyše storočný, pôvodne neveľký sedliacky dom na malom pozemku v Lozorne prešiel rukami viacerých vlastníkov, kým ho na jeseň v roku 2000 kúpili jeho dnešní majitelia. Dom so sedlovou strechou stojí na križovatke, štítom je orientovaný do jednej a dlhšou stranou do druhej ulice. Postavený je z miešaného materiálu, pozostávajúceho z kameňa, hliny a tehál,… Continue reading Rodinný dom v Lozorne II.

Rodinný dom v Lozorne I.

Dom pochádzajúci zo začiatku 40-tych rokov slúžil v minulosti hlavne ako miestny obchod. Objekt je orientovaný dlhšou časťou fasády do ulice. Postupným rozširovaním priestorov a pridaním traktu s obchodom smerom do záhrady sa vytvorila dispozícia do tvaru L. Tam boli umiestnené obchodné prevádzky – mäsiarstvo, látky, potraviny. Dom je postavený z miešaného materiálu (tehla, kameň),… Continue reading Rodinný dom v Lozorne I.

Rodinný dom v Kvetoslavove

Hospodársky objekt v neveľkej obci na juhu pôvodnej Bratislavskej župy bol zakúpený na účely bývania v roku 1998. Budova predtým slúžila štátnemu šľachtiteľskému podniku ako technické zázemie a garáže, ale ako reštitúcia bola už niekoľko rokov opustená a nevyužívaná. Objekt bol postavený z tehly s hrúbkou múrov asi 50 cm. Noví majitelia začali s obnovou… Continue reading Rodinný dom v Kvetoslavove

Horské vinohradníctvo a vinárstvo v Modre-Harmónii

časného majiteľa tu pre cca. 120 rokmi, ešte o niečo skôr než sa z Harmónie stala vyhľadávaná výletná a rekreačná oblasť, postavil dom s hospodárskym dvorom. V jeho okolí vysadil vinič a z dopestovaného hrozna tu dorábal víno. Po čase, keď už existujúce priestory nestačili pokryť potreby rozrastajúcej sa výroby vína, k domu bolo pristavané… Continue reading Horské vinohradníctvo a vinárstvo v Modre-Harmónii

Areál firmy Včelco v Smoleniciach

Cena verejnosti 2015 Areál výroby, prezentácie a predaja medoviny a výrobkov z medu v Smoleniciach je situovaný na východnom okraji obce hneď vedľa hlavnej cesty. Pôvodne zanedbaný objekt stodoly sa po rekonštrukcii spolu so svojím okolím zmenil na pozitívny akcent v krajine pod Smolenickým zámkom.   Stodola svojim situovaním pri hlavnej ceste predstavovala ideálny objekt… Continue reading Areál firmy Včelco v Smoleniciach