Kaplnka svätého Urbana, Stupava/Mást

Najstaršia poľná kaplnka v Stupave stojí v tesnej blízkosti pútnickej cesty do Marianky, pod vinohradmi na svahoch Vrchnej hory. Je zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Vlastným nákladom v sume 100 zlatých ju dal v roku 1705 postaviť stupavský farár Žigmund Uzeroczy. Podobné typy kaplniek sa vyskytujú v susednom Rakúsku.

 

Kaplnku v minulosti farníci riadne udržiavali, o čom svedčí jej pomerne dobrý stav. Medzi známe čiastočné opravy patrí oprava krovu v r. 1951, zhotovenie železnej vstupnej mreže v r. 1957, obnova fasády/omietky v rokoch 1967-68. Po roku 1989 sa kaplnka opakovane stávala terčom vandalov pričom bola poškodená i strešná krytina, čo si vynútilo urýchlenú opravu strechy, ktorú financovalo mesto.


Kaplnka si však vyžadovala komplexnú obnovu, vybudovanie drenážneho systému na odvod vody z jej blízkosti a celkovú úpravu okolia. Na túto náročnú prácu sa podujali členovia občianskeho združenia Mástsky potravinový spolok v Stupave, ktorý organizoval brigády, na nich sa zúčastňovala väčšina jeho členov aj jeho sympatizantov.

 

Práce na obnove sa začali na jar 2012. Steny svahu okolo kaplnky boli spevnené voľne uloženými kameňmi. Pokračovalo sa obitím narušenej vonkajšej omietky. Pri obnažení obvodového muriva sa objavili sekundárne zamurované vstupné otvory na severnej a južnej strane. Prizvaný odborník, historik umenia Jozef Lenhart odporučil odstrániť tehlové výplne z otvorov a navrhol technologické postupy na obnovu kaplnky do pôvodného stavu.


Okolo kaplnky bola v hĺbke základu uložená perforovaná drenážna rúra zasypaná štrkom. Zvod prechádza popod poľnú cestu a vyúsťuje v svahu pod cestou. Tehlové výplne otvorov v severnej a južnej stene boli postupne odstránené, tiež bola otvorená dutina pod oltárnou menzou symbolizujúca Boží hrob. Kaplnka týmto zásahom získala pôvodný vzhľad, ktorý vyniká ľahkosťou a vzdušnosťou.

 

Nasledovala oprava nedávno nevhodne riešeného prestrešenia, oplechovania štítu a osadenia dažďových rín so zvodmi. V čelnom štíte bola obnovená pôvodná podlomenica a oplechovanie štítu a dažďové ríny boli pre ich nevhodnosť na barokovej kaplnke odstránené. Následne bola realizovaná nová vonkajšia fasáda objektu, použitá bola tradičná omietka zo zmesi haseného vápna a piesku. Vo vnútri sa pristúpilo len k lokálnym opravám omietky. Napokon bol odstránený novodobý cementový poter a nahradený bol pôvodnými, nasucho kladenými plochými kameňmi, ktoré sa zachovali pod cementovým poterom.

 

Vinohradnícka kaplnka sv. Urbana bola v minulosti bez mreží, aby bola voľne prístupná vinohradníkom, pocestným a pútnikom. Pri jednoduchých kaplnkách takéhoto typu osadenie mreží nebolo obvyklé. Obavy pred vandalizmom však prinútili realizátorov obnovy osadiť do vstupných otvorov kaplnky mreže. Na západnej vstupnej strane sú dvojkrídlové mreže, bočné mreže sú osadené fixne. Zatiaľ nebol osadený kovaný kríž na vrchole strechy. Pôvodný kríž sa nezachoval, pravdepodobne bol odstránený pri obnove krovu v roku 1951. Obnovená kaplnka bola slávnostne vysvätená na Mástske hody 17. augusta 2013.

 

Obnovu kaplnky sv. Urbana realizoval Mástsky potravinový spolok v Stupave v spolupráci s Mestom Stupava.

 

Členovia spolku okrem dobrovoľníckych brigád prispeli aj finančným darom. Formou verejnej zbierky prispeli na obnovu aj mnohí obyvatelia Mástu a tiež súkromné firmy.

 

Majiteľ: Mesto Stupava


Správca kaplnky: Rímskokatolícka farnosť Stupava

 

Odborný garant obnovy: Jozef Lenhart, historik umenia.

 

Obdobie realizácie: 2012 – 2013