Terra Therapeutica, Bratislava-Lamač

Pôvodný dedinský dom v „starom“ Lamači bol postavený pred približne 100 rokmi. Manželia Ján a Jaroslava ho kúpili v roku 1974 vtedy ako študenti sochárstva VŠVU. Bol priebežne udržiavaný a využívaný asi 25 rokov päťčlennou rodinou (manželia plus ich traja synovia narodení v Lamači v rokoch 1975-81) ako rodinný dom a ako sochársky ateliér. Dispozícia domu bola typická pre dedinské domy stavané na začiatku 20. storočia v tejto oblasti, pozostávala z prednej izby smerujúcej do ulice, ktorá bola využívaná ako detská izba , kuchyne v strede domu a obývačky v zadnej časti domu. Spálňa rodičov bola vybudovaná v podkroví, kde nebolo kúrenie.

 

Z obývačky viedlo otvorené schodisko do podkrovia,čím čiastočne teplo stúpalo hore. Pri mínusových teplotách ale bola spálňa veľmi chladná. V zadnej časti domu sa nachádzal spoločný sochársky ateliér manželov so samostatným vchodom, kde bol strop otvorený až po konštrukciu strechy a drevenými schodmi sa dalo prejsť až do spálne rodičov. V tejto časti Lamača nebola zavedená kanalizácia až do konca 90-tych rokov, bolo nutné vybudovať a používať septik, čo komplikovalo život rodiny. Múry domu sú v spodnej tretine kamenné, v ich vyššej časti je použitá nepálená tehla v kombinácii s pálenou.

 

Majitelia sa v čase, ako dom kúpili, i neskôr, ako sa rodina rozrastala, snažili získať povolenie na rekonštrukciu domu alebo na stavbu nového, ale opakovane boli odmietnutí s odôvodnením, že na pozemku sa plánuje výstavba panelových domov. Až po zmene režimu si v rokoch 1993-2000 v zadnej časti pozemku postavili nový dom, ktorý teraz obývajú.

 

Obaja manželia sú výtvarníci a v roku 2000 založili OZ Terra therapeutica a svoj čas venujú práci s mládežou a deťmi, pričom využívajú liečebnopedagogickú metódu – arteterapiu, teda intervenciu umením. Túto činnosť realizovali od roku 2000 až do roku 2010 v „starom“ dome, kde dielničku v tom čas navštívilo cca 700 ľudí, a v rokoch 2010-2014 aj v novo postavenom dome. Pritom priebežne začali revitalizovať a obnovovať starý dom ako arteterapeutickú dielňu a komornú galériu. Obnova prebiehala v rokoch 2011 až 2014.

 

K obnove pristupovali so zámerom zachovať čo najviac atribútov pôvodnej dedinskej stavby. Počas rekonštrukcie museli riešiť rôzne problémy, ako napríklad vlhké múry, či padajúci krov. Obvodové múry okolo celého objektu boli odkopané a oddrenážované. Odvlhčenie domu bolo dosiahnuté požitím Iglu systému, čím sa zabezpečilo trvalé odvetranie hrubých kamenných múrov i podlahy. V interiéri bola taktiež spodná časť obvodových múrov pozostávajúca z kameňa kvôli vetraniu ponechaná odhalená, bez omietnutia.

 

Zlý stavebno-technický stav krovu, tak jeho konštrukcie (nakláňal sa do ulice), ako aj poškodenie väčšiny drevených prvkov, viedol k rozhodnutiu krov nanovo vystavať. Nová strecha bola tentokrát konštruovaná stupňovito, tak, aby bola zabezpečená jej statika. Tiež bola vymenená strešná krytina.

 

Pôvodnú dispozíciu interiérov bolo potrebné upraviť, aby vyhovovala zámeru majiteľov využívať objekt na plánované aktivity. Bol odstránený strop v prednej izbe aj priečky oddeľujúce pôvodnú kuchyňu a detskú izbu, čím vznikol väčší vzdušný polyfunkčný priestor s otvoreným krovom. V interiéri bola časť zachovanej steny ponechaná bez omietky, s priznaným kameňom a pálenou i nepálenou tehlou. Staré „kastlové“ (dvojité) okná, ktoré boli vo veľmi zlom stave, nahradili nové drevené – ich kópie. Na uličnej strane bolo aj kvôli svetelným podmienkam jedno okno nahradené dvomi kastlovými oknami, rovnakými ako v dvorovej časti.

 

Priestory domu sú v súčasnosti využívané OZ Terra therapeutica na vzdelávacie a arte-terapeutické aktivity.

 

Majitelia: manželia akademickí sochári Ján a Jaroslava Šickovci, OZ Terra therapeutica, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava

 

Autori projektu: Ján Šicko, akad.sochár, Jaroslava Šicková-Fabrici, akad.sochárka, Vojtech Bilišič, akad.sochár


Dodávateľ: Stanislav Orovnický, Vodostav, Zlaté Moravce (sponzorsky)


Obdobie realizácie obnovy: 2011-1014