Wiegerova vila, Svätý Jur

Wiegerova vila bola postavená na úpätí Malých Karpát nad Svätým Jurom vinárom Wiegerom v roku 1921. Po jeho smrti vilu s pozemkami odkúpila židovská rodina Kestnerovcov, ktorým ju v roku 1940 odobrali Karpatskí Nemci. Tí vilu v roku 1942 rozšírili o jedno krídlo, pričom objekt slúžil ako liečebňa pre dôstojníkov. Podľa kroniky mesta Svätý Jur bola táto prístavba realizovaná prívržencami strany, ktorí si tvoriac ľudskú reťaz od kostola v Svätom Jure až po vilu podávali tehly a ostatný materiál. Po 2. Svetovej vojne slúžil objekt krátko ako sirotinec.

 

V rokoch cca. 1956 až 1967 bola vila internátnou školou pre 72 dievčat Železničiarskeho učilišťa. Do pádu komunizmu prešla vila viacerými majiteľmi (Krajská prokuratúra, Západoslovenské nábytkárske závody (ZNZ)), slúžiac na rekreačné resp. vzdelávacie aktivity. Po revolúcii ju od ZNZ odkúpila firma ASSET a neskôr sa dostala do rúk dnešného majiteľa. Vila od 80tych rokov chátrala až do rekonštrukcie v roku 2013, keď už bola v havarijnom stave (nevyhovujúca strešná krytina, navlhnuté, plesnivé múry, vybité okná, nefunkčná infraštruktúra (voda, elektrika, kanalizácia).

 

Rekonštrukcia prebiehala od jari 2013 do jari 2014 a spočívala najmä v:

 – Výmene kompletnej strešnej krytiny pri dodržaní pôvodného tvaru strechy (tzv. „sukničiek“), farby a materiálu. Všetky trámy (okrem 2-3 výnimiek) boli zachované a pri rekonštrukcii apartmánu v podkroví bola použitá špeciálna a finančne náročná technológia nadkrokvového zateplenia, s cieľom zachovať pôvodnú pohľadovú časť podkrovia
 – Dispozičné riešenie prízemia – pri búraní priečok sa podarilo prinavrátiť pôvodný tvar a vzhľad miestností (po odstránení omietky bol zachovaný kameň a pôvodné výšky stropov)
 – Interiér – vo prevažnej miere boli vyberané tradičné a prírodné materiály: drevené okná, dvere, porcelánové zástrčky a vypínače, tradičný dizajn svietidiel. Omietka bola „šúchaná“ tradičným spôsobom (minimum použitia sadrokartónových dosiek), ručne vyrábaná tehlová dlažba v hlavnej sále má cca. 150 rokov, stropy boli pokiaľ možno ponechané pôvodné, boli rekonštruované a ošetrené prírodnými materiálmi (včelí vosk)
 – Zariadenie – vila je zariadená originálnym „vintage“ nábytkom, starožitnými stolmi a ručne ohýbanými stoličkami originál Thonet a Mundus
 – Kúrenie – v snahe zachovať pôvodný ráz interiéru je pre návštevníka viditeľné kúrenie iba prostredníctvom krbov. Z hľadiska čo najefektívnejšieho a najekologickejšieho vykurovania je použité infračervené podlahové kúrenie prepojené s výrobou vlastnej elektriny z fotovoltaických článkov, umiestnených na vedľajšej budove mimo dohľadu návštevníkov.
 – Krby – krb v hlavnej sále je originálom, ktorý spája prednosti impozantnosti krbu a výhrevnej schopnosti krbových kachiel a je dielom umelca Juraja Čuteka. Obojstranné kachle sú postavené z kachlíc vyrobených v tradičnom miestnom štýle p. Kaufmannom zo Sv. Jura.
 – Voda: vila je zásobená vodou zo 104m hlbokého vrtu, realizovaného na jeseň 2012
 – Fasáda – pôvodná, vrátane drevených veľkých okien v „galérii“ resp. chodbe, a pôvodného tvaru okeníc. Zafarbenie fasády imituje „pôvodnú technológiu“.
 – Exteriér a záhrada: bolo vynaložené maximálne úsilie na zachovanie všetkých drevín a pôvodného prírodného rázu exteriéru vily, vrátane starobylého schodišťa. Pre predĺženie životnosti boli vyše 70ročné ovocné stromy odborne ošetrené fytopatológom. Nadväzujúc na tradičnú architektúru záhrady boli dosadené ovocné stromčeky „starých odrôd“.


Cieľ resp. funkcia objektu: toto výnimočné miesto, vyžarujúce pozitívnu atmosféru, bolo v minulosti využívané prevažne na relax a zábavu. V snahe prinavrátiť vile tento raison d’être, sú priestory vily a areálu poskytované na prenájom pre významné príležitosti ako svadby, rodinné oslavy či firemné eventy. Do budúcnosti je predstava využívať vilu ako miesto pre konanie rôznych kultúrnych akcií ako koncerty, konferencie, umelecké sympóziá či iné udalosti, ktoré ľuďom poskytnú zážitok na celý život.

 

Majiteľ: ŠIROKÉ, s.r.o.