Rodinný dom, Svätý Jur

Najstarší písomný záznam o dome pochádza z roku 1720. Vychádzajúc z histórie mesta Svätý Jur spojenej s budovaním mestského opevnenia ako ochrany pred tureckými nájazdmi v tejto časti mesta Svätý Jur, dom musel byť postavený ešte v prvej polovici 17. storočia. O tomto svedčia aj obhorené kamenné steny, ktoré boli odokryté počas rekonštrukcie. Taktiež domy na Pezinskej ul. v čase tureckých nájazdov slúžili ako súčasť opevnenia mesta, kedy ich majitelia museli zamurovať okná aj dvere na dome. Počas rekonštrukcie sme našli takto zamurované okná aj dvere.

 

Pôvodný pôdorys domu bol v tvare L. V čase, keď sme dom kúpili, bola zachovaná len uličná časť domu, ktorá bola vo veľmi zlom technickom stave. Dom bol 5 rokov nevykurovaný, strecha bola deravá, voda zo susedného domu tiekla priamo na stenu domu. Všetky tieto faktory sa podpísali pod zlý technický stav, čo spôsobilo, že sa nedali zachovať pôvodné omietky. Časť domu, ktorá smerovala do záhrady, musela byť zbúraná pred niekoľkými desaťročiami. Zachovala sa z nej len kamenná stena, ktorá po oprave slúži ako plot so susedným pozemkom.

 

Podľa nášho pôvodného zámeru sme sa chceli obnoviť dom podľa pôvodného tvaru, s pôdorysom písmena L. Vzhľadom na to, že susedný dom , ktorý by tak priamo susedil s našim domom, nemá základy, rozhodli sme sa neobnoviť pôvodnú časť domu, aby sme nenarušili statiku susedného domu počas výkopových prác. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pre súčasné dispozičné riešenie.

 

Rekonštrukcia pozostávala z nasledovných častí:

 – rekonštrukcia pôvodnej časti domu;
 – vybudovanie novej technologickej pivnice na výrobu a skladovanie vína vzhľadom na to, že sa nezachovala pôvodná pivnica;
 – vybudovanie obytnej časti domu;
 – a zastrešenie.


Pôvodná časť domu bola tvorená 3 miestnosťami. Dve miestnosti majú valenú klenbu s lunetami, po rekonštrukcii boli spojené, a jedna miestnosť má klenbu typu česká placka. Predpokladáme, že bola vybudovaná neskoršie počas rekonštrukcie domu. Konštrukčný materiál tejto časti domu je kameň aj v klenbách okrem českej placky, kde je použitá tehla. Vzhľadom na to, že sme museli obnoviť všetky omietky, snažili sme sa v maximálnej možnej miere zachovať autenticitu vinohradníckeho domu, a to tiež tým, že sme zachovali zakrivenie stien a nevyrovnávali sme ich omietkou. Pri obnove boli použité tradičné stavebné materiály, aby čo najviac priblížili históriu tohto domu.

 

Keďže sa jedná o kamennú stavbu, vlhkosť podlahy sme riešili prevetrávanou podlahou systému IGLU, ktorý zabezpečuje permanentnú cirkuláciu vzduchu v podlahe.

Pôvodná časť domu slúži na prezentáciu vín nášho rodinného vinárstva.

 

Majitelia: Ing. Miroslav Havel a PhDr. Jana Havlová

 

Autor projektu rekonštrukcie domu: Mgr. Lucia Marušicová


Technický dozor nad realizáciou: Ing. Pavol Skovajsa, Portik, s.r.o.


Autor interiérového projektu: Ing. Zuzana Fecková


Obdobie realizácie obnovy: 03/2013 – 01/2014 – prvá etapa