Rodinný dom vo Vajnoroch

Dom bol postavený v roku 1927 na okraji dediny Vajnory. V tom čase stál mimo centra a v okolí jeho sa okrem jedného podobného domu nachádzali už len polia. V priebehu 2. polovice 20. storočia sa však Vajnory podstatne rozrástli a dom je dnes súčasťou zástavby pozdĺž hlavnej a dopravne veľmi vyťaženej ulice.

 

V dome býva už štvrtá generácia pôvodných majiteľov, ktorá sa oň príkladne stará, vďaka čomu je dom pekným príkladom vily so zachovaným secesným štýlom vo Vajnoroch.

 

Počas výstavby domu jeho majiteľ dôsledne dozeral na kvalitu jej realizácie. Stavba bola teda dobre postavená a v samotnom dome napríklad nikdy nedochádzalo k zavĺhaniu muriva. Na prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia bola k domu pristavená letná kuchyňa a neskôr aj veranda.

 

Prvou obnovou, ktorá bola realizovaná v dvoch etapách, prešiel dom v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Najprv bola zrealizovaná výmena strešnej krytiny. Konštrukcia krovu ostala zachovaná, nakoľko bola v dobrom stave. Aj napriek už rozbehnutému stavebnému priemyslu v tom čase bol problém zohnať špecifické strešné hrebenáče s nosom, aké boli aj na pôvodnej streche. Po mnohých telefonátoch sa ich napokon podarilo objaviť v Trenčíne. Následne prešla obnovou fasáda, do ktorej sa už stihol zahryznúť zub času. Rekonštrukciu si vyžiadali šambrány (ozdobný architektonický prvok rámujúci okná) okolo okien.

 

Okná boli vymenené za nové, nakoľko sa majiteľovi nepodarilo zohnať majstra, ktorý by ich bol ochotný repasovať. Nové okná proporčne i konštrukčne vychádzali z pôvodných a dodávateľa na ich výrobu sa podarilo nájsť až na Kysuciach.

 

Rekonštrukciu si vyžadoval aj plot. Kovové ozdobné výplne boli v dobrom stave, no tehlové stĺpiky lemujúce bránu a vstup museli byť ako kópia pôvodných vymurované nanovo. Murivo už bolo zvetrané a materiál z neho sa drobil.

 

Okolo roku 2004 bolo zrealizované zateplenie domu. Zámerom bolo zachovať „tvár domu“, tj. štýlovú podobu hlavnej – uličnej fasády, z toho dôvodu táto časť zateplená nebola. Je to zároveň aj južná fasáda, ktorá je zohrievaná slnkom, preto jej zateplenie nie je až také rozhodujúce. Po zateplení dostala plocha fasády zrnitejšiu štruktúru omietky, čo je asi jediný výraznejší rozdiel oproti pôvodnému hladkému povrchu omietky na fasáde.

 

Prístavba letnej kuchyne ako jediná časť domu zavĺhala vplyvom zemnej vlhkosti. Odstrániť tento problém pomohlo podrezanie muriva a realizácia dodatočnej hydroizolácie.

 

Na dome je robená pravidelná údržba, ktorá zabezpečuje jeho dobrý stavebno-technický stav aj celkový vzhľad.

 

Vlastník objektu: rodina Vávrová a Petrovičová

 

Autor prestavby: Ing. Stanislav Vávra

 

Dodávatelia: Rudolf Kučák, Čadca (tesár – výroba okien)

 

Realizácia obnovy: vo viacerých fázach počas obdobia 1994 – 2004

 

Fotografie: fotoarchív AINovy