Rodinný dom vo Vysokej pri Morave

Keď rodina Kopčová hľadala v rodnej obci miesto na bývanie, ich voľba padla na dom pri rieke Morave práve z toho dôvodu, že mal ešte stále mnoho zachovaných historických stavebných detailov, pôvodné vybavenie interiéru a výzdobu fasády. Dom s dispozíciou v tvare L a hlavným traktom orientovaným do ulice smerom k rieke, mal pri kúpe v roku 2004 nad bránou vročenie/nápis 1924 – vtedy bol pravdepodobne postavený, alebo prestavaný bývalými majiteľmi, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu. Uličná časť má 5 kastlových okien a veľkú bránu, v minulosti slúžiacu pre vjazd poľnohospodárskych vozov. V dvorovej časti mal dom verandu s 1 nosným stĺpom. Postavený je z pálených tehál.

 

Majitelia počas obnovy robili mnohé práce svojpomocne, odborné práce však zverili miestnym majstrom – murárom, elektrikárom, kúrenárom, stolárom. Celkový výraz domu a riešenia interiérov vychádzali najmä z predstáv majiteľky, pani Svetlany Kopčovej.

 

Dôkladná obnova domu začala opravou strechy a komínov, ktoré boli zaslepené. Strecha nebola zobytnená, slúži ako odkladací priestor.

 

Okrem uličnej fasády, ktorá mala novšiu brizolitovú omietku a ostala zachovaná, boli na dome omietky vo veľmi zlom stave. Tieto boli obité až na tehlu, ako v exteriéri v dvorovej časti, tak aj v interiéroch. Tiež sokel na uličnej fasáde bol odstránený a na murivo bola nanesená sanačná omietka. Zdobená strešná rímsa je pôvodná, šambrány okolo okien boli vytvorené podľa vzoru iných domov v regióne. Farba uličnej fasády vychádza z predchádzajúcej farebnosti.

 

Dvorové krídlo domu bolo predĺžené o jednu miestnosť (dnešná spálňa) a vo verandovej časti boli dostavané dva ďalšie nosné stĺpy. V dome boli vybudované vodovodné rozvody a hygienické zariadenia (kúpeľňa a toalety), ktoré predtým v dome chýbali – bývalí majitelia používali vodu zo studne na dvore. Okrem plynového kúrenia využívajú majitelia na príležitostné kúrenie kachľovú a krbovú pec na pevné palivo. Interiér dostal nové dlážky – drevenú palubovku v obývacích priestoroch a keramickú dlažbu v chodbách.

 

Okná v dome boli odborne obnovené. Vnútorné krídla ostali pôvodné, vonkajšie boli už skôr vymenené predchádzajúcimi majiteľmi. Pre novú, dostavanú časť domu boli vyrobené nové okná podľa vzoru pôvodných kastlových okien. Vstupné dvere i dvere v interiéri boli obnovené, pre dostavbu boli taktiež vyrobené kópie podľa starých originálov. Týchto prác sa bravúrne zhostil miestny stolár pán Oravec.

 

Na pozemku bola ďalej opravená bývalá hospodárska stavba a adaptovaná na miesto rodinných stretnutí. Tiež drevená šopa v zadnej časti záhrady bola opravená a je využívaná ako sklad náradia a príležitostné „pracovisko“ pre domácich majstrov.

 

Vlastník: Svetlana Kopčová a Ján Kopča

 

Autor/i projektu: Vlastníci

 

Dodávatelia: Pavol Bláha, Vysoká/Morave (murár/fasáda); Stanislav Oravec, Gajary (stolár/všetky drevené prvky v interiéri)

 

Realizácia obnovy: 2004 – 2006

 

Fotografie: fotoarchív AINovy; archív rodiny Kopčovej