Dvojgeneračný rodinný dom v Pezinku

Rodinný dom sa nachádza v širšom historickom centre mesta Pezinok. Do druhej polovice 20. storočia bola táto časť Pezinka predmestím a objekt bol súčasťou hospodárskeho majera. 
 

V roku 2017 prešiel dom komplexnou prestavbou, ktorá nadviazala na jeho historickú hmotu a rozvinula ju pre potreby súčasného viacgeneračného bývania. 

 

Dom bol pôvodne orientovaný kolmo na ulicu. V jeho prednej časti sa nachádzal obytný priestor pozostávajúci z dvoch izieb. Zvyšnú časť objektu smerom do hĺbky parcely tvorili stajne a iné hospodárske priestory. Po II. svetovej vojne prišlo k deleniu pozemku majera na viacero menších stavebných pozemkov a vznikla tak dnešná okolitá zástavba.

 

Zmena pôvodného využitia domu začala už v roku 1947, kedy ho od vtedajšieho vlastníka zakúpili prarodičia súčasných majiteľov. Dom prestavali na dve samostatné obytné jednotky a smerom do dvora pristavali vstupné verandy s hygienickým zázemím. Tento stav pretrval až do začiatku 21. storočia, kedy sa zrodil zámer dom rekonštruovať a nadstaviť tak, aby vzniklo obytné podkrovie.

 

Počas prestavby bol jestvujúci krov i strop z veľkej časti rozobraný a na murivách ostali len pôvodné drevené stropné trámy, nad ktoré bola položená nová železobetónová doska. Staré trámy takto ostali na mieste a po očistení a povrchovom ošetrení tvoria súčasť nového interiéru. Pôvodné zmiešané murivo, miestami až meter hrubé, ostalo zachované. Odstránenie starých omietok z murív odhalilo predchádzajúce stavebné úpravy a ukázalo sa tiež, že pôvodná podlaha bola o 50 cm hlbšie.

 

Nová strecha s dvoma veľkými vikiermi tvorí najvýraznejší prvok obnovy, ktorý najviac prepísal proporcie a vzhľad pôvodnej stavby. Zobytnenie podkrovia vytvorilo priestor pre rozvinutie bývania. Funkčne je dom rozdelený na dve samostatné časti, ktoré na prízemí nadväzujú na pôvodnú dispozíciu domu. Predná časť domu je tvorená dvoma bytmi, jedným na prízemí a druhým v podkroví. Zadnú časť domu tvorí jeden byt s dennou časťou na prízemí a nočnou v podkroví. Zaujímavým priestorovým prvkom tohto bytu je vstupná hala so schodiskom otvorená do podkrovia. Na konci dispozície domu je situovaný ateliér. 

 

Prízemie domu nadväzuje na záhradu vo dvore a prepojenie exteriéru s interiérom pocitovo posilňujú aj okná so zníženým parapetom.

 

Architektonicko-výtvarné riešenie fasády, farba okien i štruktúra omietok dotvárajú charakter obnovy, kde sa to historické prelína so súčasným. Obnova domu predstavuje inšpiratívny spôsob zhodnotenia historickej stavby, existujúcej situácie, historickej dispozície a konštrukcií pre súčasné bývanie.

 

Vlastník objektu: rodina Lišková a Kanková

 

Stavebné a remeselné práce: GAMAK s.r.o.

 

Realizácia obnovy: 2017