Kaplnka v Panónskom háji

Malá drevená kaplnka je situovaná v prírodnej rezervácií Šúr (zvanej tiež Jurský Šúr) v časti s názvom Panónsky háj vedľa rovnomennej chatovej osady. 
 
Vznik kaplnky sa datuje do roku 1946. Nakoľko sa nezachovali žiadne písomné pramene, na základe ústneho podania sa traduje, že na jej výstavbe sa podieľali ľudia zo sústreďovacieho/internačného tábora pre odsun obyvateľstva z Československa. Boli to najmä občania nemeckej a maďarskej národnosti, ktorí boli po skončení vojny nútení opustiť krajinu. Počas vojny slúžil tábor pre tzv. ,,6. robotný prápor“ – pracovný útvar Slovenskej armády, v ktorom boli sústredení najmä Židia a Rómovia, podieľajúci sa na výstavbe Šúrskeho kanála.
 
Kaplnka postavená pod veľkým dubom bola venovaná panne Márii Lurdskej. Jej soška zdobila interiér spolu s vázami, vyrobenými z delostreleckých nábojov. Spomína sa tiež, že kaplnka bola vysvätená 15. septembra 1946 a konala sa tu jedna svätá omša a krst malého dievčatka z osady Panónsky háj. O jej ďalšom využití sa už nezachovali žiadne správy. Nad kaplnkou bolo umiestnený originálny zvon upevnený na spomínaný dub. Žiaľ, potom ho niekto odcudzil.
 
Osada Panónsky háj, pri ktorej je kaplnka umiestnená, vznikla koncom druhej svetovej vojny. Mesto Svätý Jur tu po dobudovaní Šúrskeho kanála uvažovalo o výstavbe rekreačnej chatovej osady. V samom závere vojny, keď sa blížila frontová línia, bolo toto miesto využité na plánovanú evakuáciu dôležitých úradov a podnikov z Bratislavy. Vtedy tu vzniklo aj niekoľko objektov, z ktorých niektoré stoja dodnes.
 
Pôvodná kaplnka bola jednoduchá a tvoril ju priestor svätyne, ktorá bola uzavretá latkovými dverami. Dvere sa počas omše otvorili. Konštrukcia kaplnky bola drevená s lepenkovou strešnou krytinou. Prízemné časti už boli poškodené zemnou vlhkosťou a hnilobou. 
 
Do obnovy kaplnky, ktorá vplyvom zanedbania a chýbajúcej údržby roky chátrala a bola už v zlom technickom stave, sa v roku 2014 pustili členovia občianskeho združenia Panónsky háj. Bolo potrebné citlivo rozobrať jednotlivé časti kaplnky, tak aby bolo zachované čo najviac originálnych častí kaplnky/oltár, časť brány, priečelie, kovanie/,následne  zakonzervované a použité pri sanácií. 
 
Návrh obnovy vypracoval Ing. Pavel Neupauer – žijúca legenda osady Panónsky háj – ktorý vychádzal z pôvodného tvaru a proporcií kaplnky. Táto však bola mierne zväčšená a niektoré detaily – ako napríklad tvar strechy – boli upravené. Konštrukcia strechy po stranách viac presahuje steny, aby ich ochránila pred dažďom. Strecha dostala krytinu z asfaltového šindľa. Steny kaplnky boli obložené na zvislo kladenými doskami a styčné medzery dosiek prekryté latkami trojuholníkového prierezu. Tie na plochej stene vytvárajú jemné plastické členenie. Latkové dvere na čelnej stene svätyne vychádzajú z pôvodného tvaru. V dolnej časti sú plné a v hornej vytvárajú mrežovanie, cez ktoré možno nazrieť do kaplnky, aj keď je zatvorená. Interiér svätyne novej kaplnky zdobí zachovaný štít z kaplnky starej. 
 
Obnovená kaplnka bola zo svojho pôvodného miesta v tieni pod dubom presunutá doprostred čistinky. Za svätyňou pribudol malý skladovací priestor na veci potrebné pre príležitostné omše. Novým prvkom je umiestnenie náhradného zvonu, ktorý je súčasťou kaplnky. Slávnostné požehnanie obnovenej kaplnky sa udialo 31. mája 2015. V nasledujúcom období, počas rokov 2016-18 prebiehali úpravy najbližšieho okolia kaplnky. Boli tu osadené informačné tabule s textami o histórii miesta a kaplnky. Tiež bolo vybudované sedenie pre návštevníkov tohto symbolického miesta.
 
Obnova kaplnky je významná z hľadiska zachovania „pamäte“ miesta, odkazujúcej na udalosti II. svetovej vojny a tesne po nej.

 

Vlastník objektu: Neurčený

 

Iniciátor obnovy: OZ Panónsky háj

 

Stavebné a remeselné práce: Miloš Cibuľka a kol.

 

Realizácia obnovy: 2014-2018

 

Donori obnovy: Ministerstvo financií SR, Mesto Svätý Jur