Víkendový dom v Malých Levároch

Rodinný dom na Záhorí — v malej dedinke Malé Leváre – manželia Vodrážkovci kúpili v roku 1997, takmer v pôvodnom stave. Predtým bol niekoľko rokov neobývaný, nakoľko pôvodná vlastníčka už nežila a dedičia ho využívali iba príležitostne. V súčasnosti ho majitelia využívajú ako víkendové bývanie, je však uspôsobený aj na celoročné obývanie.


Obnova vidieckeho domu sa uskutočňovala postupne v rokoch 1999-2001, podľa návrhu majiteľov a prevažne bola realizovaná miestnymi malými firmami, prípadne svojpomocne.

 

Nakoľko bola nehnuteľnosť takmer v pôvodnom stave, bolo potrebné začať s rekonštrukciou strechy, kde sa opravil krov a vymenila krytina, vrátane realizácie odkvapov a ríms, vzhľadom na skutočnosť, že tieto stavebné prvky sa v období, keď pôvodná stavba vznikla, ešte nepoužívali. Podkrovie nie je obytné.

 

Následne bolo nevyhnutné budovu zbaviť vlhkosti, keďže horizontálne izolácie proti vode neexistovali. Konštrukcie obvodových múrov a vnútorných priečok sú z pálenej, prípadne nepálenej tehly, podľa toho, v ktorom období vznikali. V rámci obnovy objektu boli vymenené rozvody elektriny, dobudované prívody vody, plynu, odpad a vykurovací systém.

 

Všetky prvky, ktoré bolo možné zachovať, boli opravené a zanechané na pôvodnom mieste — vnútorné časti okien, dvere so zárubňami, podlaha a kachle v letnej kuchyni, válov a strop v maštali, gánok s pôvodnou tehlovou podlahou. Bola rešpektovaná pôvodná farebnosť okien a obvodových konštrukcii vrátane zachovania okenných ostení.

 

Podobne bolo zachované a rešpektované aj dispozičné riešenie objektu. Jediný stavený zásah do dispozície bolo vytvorenie väčšieho otvoru medzi dvomi izbami tak aby vznikol jeden veľký obytný priestor a zbúranie suchého záchoda, ktorý bol na konci gánku a dnes ako spomienka sa ponechal iba otvor — prechod do zeleninovej záhrady. Pôvodný pitvor sa využíva ako vstupná chodba.

 

V rámci obnovy bola zachovaná aj letná kuchyňa originálnymi kachlami a údiarňou, ktoré boli iba opravené a sú dodnes funkčné. Takmer v pôvodnom stave zostala maštaľ s válovom, kde bol doplnený iba jednoduchý krb. Dnes je priestor využívaný na rodinné posedenia. Pred vstupom do maštale sú v podlahe zachované veľké kamene, ktoré striedajú tehlovú dlažbu, ktorá by neodolala záťaži veľkých domácich zvierat.

 

V roku 2016 bola zrealizovaná prístavba (drevostavba), ktorá majiteľom zväčšila obytný priestor a vďaka veľkorysému preskleniu smerom do záhrady vytvorila intenzívnejšie prepojenie interiéru s exteriérom. Prístavba je novotvarom a nesnaží napodobniť pôvodnú architektúru.

 

Vlastník objektu a investor: manželia Peter a Inge Vodrážkovci

 

Autori projektu obnovy: Vlastníci

 

Dodávatelia: Miestne firmy a remeselníci

 

Realizácia obnovy: 1999 – 2001

 

Realizácia prístavby: 2016