Roľnícko-vinohradnícky dom v Pezinku

Dom je situovaný v blízkosti bývalých mestských hradieb vymedzujúcich historické jadro Pezinka. Dnešnú ulicu voľakedy tvorili najmä menšie domy roľníkov a vinohradníkov, ktoré jej dávali charakter vidieckej zástavby na predmestí. Najmä ku koncu 20. storočia sa zástavba začala modernizovať a staré malé domčeky nahradili väčšie novostavby, dodnes sa tu však zachovalo niekoľko objektov tradičnej architektúry.


Dom rodiny Dubekovej pochádza pravdepodobne z konca 19. storočia. Súčasní majitelia ho zdedili po rodine, ktorá tu bývala. Je typickým príkladom tradičnej vidieckej zástavby regiónu na úzkych a dlhých parcelách, štítom orientovaný do ulice. Na štít domu nadväzuje portál brány so záklenkom, ktorým sa prechádza do dvora. Dvorová fasáda domu sa tiahne do hĺbky parcely. Dom má šírku jednej izby a jednotlivé priestory sú radené za sebou.

 

Pôvodne sa dom skladal z dvoch samostatných funkčných častí – predného a zadného domu. Zadný dom bol pred 15 rokmi zbúraný, aby uvoľnil priestor pre novostavbu rodinného domu vlastníka v zadnej časti pozemku. Predný dom sa zachoval a v roku 2015-16 prešiel celkovou obnovou a čiastočnou adaptáciou na novú funkciu krátkodobého ubytovania. Dispozícia a celkový vzhľad objektu ostali zachované. Na fasáde orientovanej do ulice však pribudli namiesto jedného okna vstupné dvere, ktoré umožnili samostatný vstup do prednej izby domu z ulice tak, aby sa interiér domu dal využívať nezávisle od bývania vo dvore.

 

Za prednou izbou je pitvor, cez ktorý sa do domu vstupuje tiež z dvora. Tieto vstupné dvere sú na fasáde lemované žudrom, ktoré poskytovalo ochranu pred dažďom. Na pitvor je napojená bývalá čierna kuchyňa, kde je zachované ohnisko a chlebová pec. V komíne nad pecou sa kedysi údievalo. Priestor pri peci je v súčasnosti využívaný ako malá kuchynka. Ďalej za pitvorom je zadná izba a komora. Obe sú vyvýšené, nakoľko pod nimi je polozapustená pivnica prístupná z dvoru. Komora dostala nové využitie a v súčasnosti je tu umiestnená kúpeľňa. Zadnú časť domu tvorí malý sklad a dielňa prístupná z dvora.

 

Predná izba domu bola zavlhnutá a najmä drevená podlaha a omietky boli pôsobením vlhkosti už značne poškodené. Pre obnovu interiéru majitelia zvolili tradičné stavebné postupy a materiály. Nová drevená dlážka bola položená na lôžko z makadamu (kamenná drť), ktoré umožnilo odvetrávanie podlahy. Steny boli omietnuté vápennou omietkou pripravenou z haseného vápna. Postup sa osvedčil a v interiéri izby je dodnes dobrá mikroklíma. Fasáda domu bola opravená s vápenno-cementovou omietkou a nefunguje tak dobre ako čisto vápenná omietka v interiéri. Vlastníkovi to potvrdilo zásadu, že staré domy majú byť opravované materiálmi, ktorými boli postavené. Krov na dome bol v dobrom stave, takže sa pristúpilo len k výmene strešnej krytiny a oprave komína.

 

Dom dnes rodina využíva ako kanceláriu a na príležitostné posedenia s priateľmi. Obnova domu je reprezentatívnym príkladom možnosti zachovania a citlivej adaptácie tradičnej architektúry na nové využitie.

 

Vlastník objektu: rodina Dubeková

 

Stavebné a remeselné práce: boli realizované najmä svojpomocne

 

Realizácia obnovy: 2015-2016