Horáreň na Bielom kríži

Historická horáreň je umiestená v lokalite zvanej Biely kríž na turisticky známom a exponovanom mieste v Malých Karpatoch nad bratislavskou mestskou časťou Rača. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Svätý Jur, ktorého je aj vlastníctvom. Pred rozhodnutím pustiť sa do obnovy horárne prebehla v mestskom zastupiteľstve rozsiahlejšia diskusia. Stavebno-technický stav objektu vzbudzoval v mnohých pochybnosti či bude investícia do obnovy úspešná. Prednesený bol i návrh či starý objekt nezrútiť a nepostaviť jeho kópiu ako novostavbu. Zvíťazila však odvaha pustiť sa do obnovy objektu a adaptovať ho na nové využitie. Horáreň sa tak premenila na penzión, ktorý ťaží zo zachovanej historickej stavby v krásnom prostredí lesov Malých Karpát.

 

Zachovali sa viaceré historické fotografie horárne z prelomu 19. a 20. storočia s nápisom na fasáde „Millénium ház“. Takto sa označovali v roku 1896 domy na počesť 1000. výročia príchodu Maďarov na územie Karpatskej kotliny. Na prízemí bol pôvodne umiestnený byt horára a hospodárske priestory. Podkrovie bolo využité na skladovanie sena a slamy pre hospodárske zvieratá na zimu.

 

Počas predchádzajúcej obnovy v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bola na prízemí objektu spravená nová podlaha na cementovom potere a cementovou maltou bolo prešpárované i kamenné murivo obvodových stien. Nepriedušná cementová podlaha vytláčala zemnú vlhkosť do murív a malty ju udržiavali v murivách. To spôsobilo zavlhnutie prízemia objektu. Obnova horárne teda začala odstránením starej podlahy a malty špárovania muriva. Očistiť špárovanie po celom obvode stavby bolo dosť náročné no nevyhnutné.

Cementový poter podlahy v interiéry budovy bol vybúraný a  násyp odkopaný až po základovú špáru. Pre nový násyp bolo použité penové sklo, ktoré je nenasiakavé a má tepelnoizolačné vlastnosti. Medzi obvodovými múrmi a novou podlahou bola ponechaná špára pre odvetranie zemnej vlhkosti. V špáre sú vedené aj rozvody kúrenia k radiátorom. Počas vykurovacej sezóny tak dochádza k ohrievaniu muriva čo napomáha eliminovať vplyv vlhkosti.

 

Na prízemí je v súčasnosti umiestnená vstupná hala, spoločenská miestnosť pre hostí so zázemím, byt správcu a kotolňa. Do penziónu sa vstupuje zo zadnej strany. Za zádverím so šatňou  je umiestnená hala otvorená do podkrovia. Tu je umiestnené schodisko, ktoré spája prízemie s podkrovím, kde sú umiestnené izby pre hostí. Dovedna sú tu štyri izby s kapacitou 15 lôžok. Každá izba má svoje hygienické zázemie a okrem izieb je tu ešte i technická miestnosť. Vykurovanie zabezpečuje drevosplyňujúci kotol, ktorý je napojený na akumulačnú nádobu teplej úžitkovej vody s objemom 2000 l.

 

Konštrukcia krovu strechy bola prispôsobená zámer u zobytniť podkrovie. Nad celým prízemím bola zhotovená nová železobetónová doska a veniec. Krov bol prispôsobený tak aby vyhovoval novej dispozícii a na streche pribudli vikiere presvetľujúce izby.  Pôvodná škridla a časti drevenej konštrukcie krovu boli znovu použité pri výstavbe neďalekého altánku.

Zo stavby umiestnenej za horárňou, ktorá pôvodne slúžila ako maštaľ vznikol malý rodinný apartmán s terasou na posedenie. Nové využitie dostala aj stará pivnica, postavená vedľa horárne pri ceste. Vznikla tu samostatná prevádzka bufetu, ktorý poskytuje občerstvenie pre výletníkov. Objekt dostal nové oplotenie a celkovú úpravu okolia.


Vlastník objektu: I.Svätojurská, akciová spoločnosť

 

Realizácia obnovy: 2016 – 2019

 

Realizácia stavebných prác: Hollstav, s. r. o.