Víkendový dom v Malých Levároch

Dom je situovaný pri hlavnej ceste v hornej časti obce. Voľakedy tu bývali majetnejší sedliaci. Na fasádach domov je to dodnes vidno no len málo domov si zachovalo svoj pôvodný výzor po rôznych úpravách a prestavbách. Ulica si si však ešte zachovala svoje historické čaro, ktoré umocňujúcu dobre obnovené domy.

 

Bol to pôvodne roľnícky dom gánkového typu orientovaný štítom do ulice. Jednotlivé priestory domu sú radené za sebou a dom sa tak tiahne do hĺbky úzkej parcely. Predná časť domu, postavená z pálenej tehly je novšia ako zadná, ktorá je z nepálenej tehly. Dá sa predpokladať, že predná časť domu bola prestavaná a nahradila staršiu stavbu, taktiež z nepálenej tehly.

 

V prednej časti domu sa bývalo a v zadnej časti boli hospodárske priestory – maštaľ, komora a sklad. Do ulice bola orientovaná obytná izba. Za ňou bola čierna kuchyňa, do ktorej sa vstupovalo z dvora. Potom nasledovala komora. Tieto tri priestory predstavovali obytnú časť domu a za ňou už boli hospodárske priestory. Tu bola maštaľ, komora na skladovanie, ktorej vstup lemovalo žudro a v závere domu do dvora otvorená časť, kde bývali uložené poľnohospodárske stroje a zariadenie. V tomto do dvora otvorenom priestore sa pozdĺž zadnej steny nachádzala dodnes zachovaná pivnička na zemiaky. Malá a úzka pivnička je z väčšej časti zapustená do zeme aby po celý rok uchovávala stabilnú teplotu.

 

Za domom, naprieč celým pozemkom bola ešte stodola. No tá sa vzhľadom na zlý stavebno-technický stav nezachovala. Z dôvodu bezpečnosti ju ešte pôvodný majitelia rozobrali.

 

Do obnovy sa majitelia pustili v roku 2003. Dom bol v pôvodnom stave tak ako sa zachoval po predchádzajúcich vlastníkoch. Hlavná časť obnovy, po ktorej už bol dom obývateľný trvala okolo jeden a pol roka. Majitelia zverili obnovu do rúk skúsenému architektovi, ktorý si prizval statika, odborníka na historické konštrukcie a realizácie sa zhostila kvalitná stavebná firma. Obnova teda prebehla rýchlo a bez komplikácií.

 

Dom bol v pomerne dobrom stave a preto nebolo potrebné realizovať masívnejšie úpravy. Steny domu boli podpílené a dodatočne zaizolované proti zemnej vlhkosti. Izby dostali nové podlahy a hlavná obytná časť i nový strop. Krov bol v dobrom stave a vyžadoval iba čiastočné spevnenie existujúcich krokiev. Strecha dostala novú keramickú krytinu.

 

Pôvodný zámer bol zachovať čiernu kuchyňu, priestor v ktorom sa voľakedy varievalo na otvorenom ohni. V obci boli už len posledné dva domy, ktoré ju mali. No po začatí prác obnovy sa ukázalo, že strop nad touto časťou domu bol v zlom technickom stave a ako náhle sa na stavbe začalo pracovať tak sa samovoľne zrútil. To viedlo k zmene plánu a priestor čiernej kuchyne a zadnej izby sa spojil. Vznikol tým väčší obytný priestor prepájajúci kuchyňu a obývaciu izbu. Vstup do domu bol po tejto zmene dispozície posunutý hlbšie do dvora a dostal lemovanie novým štylizovaným žudrom, typickým prvkom vidieckej architektúry pre tento región. V prednej časti domu ostala zachovaná izba, teraz využívaná ako spálňa.

 

Do domu sa vstupuje cez spomínaný nový vstup so žudrom. Z malej vstupnej miestnosti je prístupná kúpeľňa, ktorá vznikla na mieste, kde bol výstup na povalu. Vstupná miestnosť bola prepojená i s priestorom bývalej maštale situovanej už za obytnou časťou domu. Nové prepojenie si vyžiadalo postavenie malého schodiska, nakoľko úroveň podlahy je nižšie ako bola v obytnej časti domu. Z bývalého hospodárskeho priestoru tak vznikol nový obytný priestor pre potreby širšej rodiny.

 

Dom dostal nové okenné aj dverné výplne. Novotvarom sú drevené okenice, ktoré v horúcich mesiacoch počas leta pomáhajú udržať v dome príjemnú mikroklímu.

Za domom vznikol priestor pre vonkajšie sedenie nadväzujúce na okrasnú a úžitkovú záhradu.

 

Vlastník objektu: rodina Dinková

Realizácia obnovy: 2003 – 2005

Architektonický dozor: Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka

Statika: Ing. Vladimír Kohút

Stavebná realizácia a remeselné práce: miestne firmy a remeselníci