Vinohradnícky dom v Modre

Je to typický vinohradnícky dom s uzavretým dvorom postavený na úzkej a hlbokej parcele v historickom centre mesta Modra, len kúsok od námestia. Pôdorys domu má tvar písmena U. Uličné krídlo má v strede prejazd, ktorým sa vchádza do dvora. V dvorovom krídle, naľavo od prejazdu, bola situovaná hlavná obytná časť domu. Z dvora sa vstupovalo do pitvoru s čiernou kuchyňou, kde je umiestnená novšia chlebová pec. Z pitvoru bola prístupná na jednej strane predná izba orientovaná do ulice a zadná izba orientovaná do dvora. Za touto zadnou izbou bola neskôr pristavená ešte jedna izba, pravdepodobne najmladšia miestnosť, ktorá má na strope zachovanú štukovú výzdobu s vročením 1850.  V pravej časti dvorového krídla bol menší byt a za ním bola situovaná polo zapustená prešovňa a menšia pivnica na uskladnenie vína. Do bytu sa vstupovalo z dvora cez gánok, vedľa ktorého je umiestnená dodnes zachovaná a funkčná studňa. V zadnej časti dvora boli umiestnené hospodárske priestory.

 

Aj vďaka autentickej podobe domu boli v prednej miestnosti natočené scény k filmu o Ľudovítovi Štúrovi.

 

Dom bol pred obnovou zachovaný v pôvodnom stave. Dlhšiu dobu bol však neobývaný, len jeho časť bola využitá na podnájom. Stavebno-technický stav bol zanedbaný a chýbala mu základná údržba. V dome nebola zavedená voda ani kanalizácia, vzadu na dvore bol suchý záchod.

 

Obnova domu začala na konci deväťdesiatych rokov a trvala cca. štyri roky. Od roku 2002 sa v dome začala prevádzka vinotéky. Cieľom celkovej obnovy bolo zachovať čo najviac z pôvodných konštrukcií a realizovať len tie najnutnejšie práce, aby sa dal dom využívať a nestratil svoje čaro. Obnova bola realizovaná svojpomocne, čím si majitelia k domu posilnili vzťah.

 

Pôvodná dispozícia domu zostala zachovaná. Obnovené boli všetky povrchy stien, ktoré dostali nové vápenné omietky. Nanovo boli vybudované všetky inštalácie (elektrika, voda, kanalizácia a plyn) a tiež podlahy. Výplne okenných a dverných otvorov boli novo vyrobené ako kópie pôvodných. Dodatočné statické zabezpečenie dostala len predná izba, kde bola oceľovým tiahlom stiahnutá klenba. Krov strechy bol opravený a na pokrytie strechy sa použila stará škridla.

 

Prešovňa bola adaptovaná na spoločenskú miestnosť. V čele miestnosti bol pristavaný nový krb z kameňa zbieraného vo vinohradoch a podlaha dostala dlažbu zo starých tehál. Novú dlažbu z kameňa z vinohradov dostal i dvor kde boli pôvodne mačacie hlavy. 

 

Po čase sa prevádzka vinotéky rozšírila na prevádzku reštaurácie. To si vyžiadalo prístavbu ďalšej miestnosti v zadnej časti dvorového krídla, aby bola prevádzka kuchyne plne funkčná. Ďalej v zadnej časti parcely, na mieste pôvodnej záhrady, bola vybudovaná nová spoločenská sála. Tá je presklenou stenou opticky prepojená s dvorom.  

 

Na uličnej fasáde domu, naľavo od vstupu do dvora, je prezentovaná analytická sonda odkrývajúca staršiu výtvarnú výzdobu fasády. Vidno na nej kvádrovanie, ktoré bolo charakteristické pre renesančné obdobie. Pod svojou súčasnou fasádou tak dom skrýva bohatú históriu.


Vlastník objektu: Ing. Ludvik Žofiak

 

Realizácia obnovy: 1998 – 2002

 

Stavebná realizácia a remeselné práce: väčšina prác realizovaná svojpomocne za účasti miestnych remeselníkov