Vinársky dvor v Bratislave-Rači

Vinárstvo vzniklo obnovou a adaptáciou dvoch, pre starú Raču, typických domov so spoločným dvorom. Oba prízemné domy sú orientované štítom do ulice a medzi sebou zvierajú úzky dvor, z ktorého sa vstupuje do jednotlivých priestorov radených za sebou do hĺbky pozemku. Pozemok za domom stúpa do kopca. Za domom boli kedysi vinohrady.

 

Dom napravo od vstupu zadelil majiteľ po prarodičoch a ľavú stranu odkúpil, čím ju zachránil pred zbúraním. Dom napravo bol trvalo obývaný a tak bol v pomerne dobrom stave a i v súčasnosti slúži na bývanie. Dom je postavený z miešaného muriva, ktoré obsahuje z väčšej časti kameň – miestnu žulu. Má charakteristické usporiadanie priestorov – do domu sa vstupovalo cez pitvor s čiernou kuchyňou odkiaľ sa potom dalo vojsť do prednej a zadnej izby. Priestor čiernej kuchyne je dnes využitý na kúpeľňu. Obe izby si zachovali svoju obytnú funkciu.

 

Interiér prešiel celkovou obnovou. Problém so vzlínajúcou vlhkosťou pomohli vyriešiť sanačné omietky, ktoré siahajú do výšky 1 metra nad podlahu. Nové podlahy sú na tepelnoizolačnej vrstve a obsahujú elektrické podlahové kúrenie. Na dome bol urobený nový veniec, krov bol opravený a stará škridla z časti znovu použitá. 

 

Za zadnou izbou je situovaná bývalá prešovňa prístupná z dvora. Je už mierne zapustená do stúpajúceho terénu. Pôvodne tu stál veľký kladový preš, ktorý začiatkom 20. storočia vystriedal modernejší a menší typ. Po kladovom preši zostalo mohutné kamenné závažie zapustené pod úroveň podlahy. V rohu prešovne sú umiestnené malé schodíky vedúce do pivnice, ktorá je pod celou prednou, obytnou časťou domu. Strop pivnice bol nízky a preto sa ju majiteľ rozhodol o trochu prehĺbiť až na prírodný terén tvorený rozpukanou žulou. Na dvoch miestach pivnice vznikli malé jazierka zachytávajúce vodu stekajúcu zo svahu nad domom. Voda ďalej odteká starým trativodom z pivnice von.

 

Dom naľavo od vstupu na pozemok slúži ako vinotéka. Konajú sa v nej rôzne spoločenské a súkromné posedenia a degustácie. Pred rekonštrukciou bol v horšom technickom stave ako dom vedľa. Cez poškodenú strechu zatekalo a palachové stropy v strednej časti boli natoľko poškodené, že ich už nebolo možné zachrániť. Ich rozobratím vznikla v strednej časti domu miestnosť otvorená do podkrovia. Miestnosti to dodalo na vzdušnosti a dnes je centrom spoločenských akcií. Časť steny tejto miestnosti bola vybúraná a nahradená veľkoformátovým presklením, čím vzniklo veľkorysé optické aj funkčné napojenie na dvor. Interiér sa takto prepája s exteriérom. Predná izba je zaklenutá tehlovou klenbou. Do zadnej izby sa vstupuje po schodoch. Táto je taktiež zaklenutá plochou tehlovou klenbou a pôvodne slúžila ako komora. Vstup do tejto miestnosti z dvora je lemovaný žudrom. Tu pri stene stojí skriňa, ktorá ukrýva vstup na toalety pre hostí. V zadnej časti domu, kde bola pred tým dielňa je dnes malá technologická miestnosť s nádobami na výrobu vína. Na dome bol urobený nový veniec, krov a stará škridla bola znovu použitá.

 

Pre obnovu je charakteristický zámer majiteľa ponechať murované konštrukcie odhalené bez omietky. Murivá sú čiastočne opatrené penetračným náterom, aby sa spevnila malta v škárach a neprášilo sa z nej.

 

Vlastník objektu: Pavol Chvostek s rodinou

 

Stavebná realizácia a remeselné práce: z veľkej časti realizované svojpomocne

 

Realizácia obnovy: 2013 – 2019