Mlyn v Lozorne

V druhej polovici 19. storočia, podľa záznamov, v obci fungovali tri mlyny. Tento mlyn je jedným z nich. Jeho história však siaha hlbšie až do druhej polovice 17. storočia. Počas nasledujúceho obdobia sa vyvíjal a modernizoval a jeho dnešná podoba sa sformovala v druhej polovici 20. storočia.  Mlyn fungoval do roku 1947 a o šesťdesiat rokov na to sa začala jeho obnova a adaptácia na nové využitie. Novou funkciou je prechodné ubytovanie a mlyn je súčasťou väčšieho areálu, ktorý bol vybudovaný v priľahlom údolí.  

 

Objekt mlynu je umiestnený v doline, neďaleko vodnej nádrže nad historickou časťou obce Lozorno. Má pôdorys v tvare písmena L, kde jedno krídlo slúžilo ako obytná časť a v druhom bola umiestnená mlynica – časť s mlynskou technológiou, kde sa mlela múka. Práve táto časť mlyna prešla obnovou a adaptáciou na novú funkciu. Obytná časť mlyna je stále využívaná na bývanie.

 

Mlyn je osadený do svahu. Juhozápadná fasáda susedí s cestou a z tejto strany sa návštevníkovi javí ako prízemná stavba. Opačná, severovýchodná fasáda je mohutnejšia. Práve tu je viditeľné i prízemie, ktoré sa zarezáva do svahu. Na tejto strane mlynu je vyústenie vodného náhonu na koleso. Súčasné koleso je má len dekoratívny charakter, nevyrába energiu na pohon strojov a dotvára atmosféru mlyna.

 

Hlavná časť obnovy sa začala v roku 2018 a práce boli dokončené v prvej polovici roka 2019. Cieľom obnovy bolo zachovať charakter stavby a ponechať čo najviac pôvodných konštrukcií, ktoré sa do dnes zachovali.

 

Adaptácia mlynice na novú funkciu si nevyžiadala rozsiahlu úpravu a hosťovské izby boli do priestoru vložené. Izby sú situované na prízemí i v podkroví. Presvetlenie izieb v podkroví si vyžiadalo vybudovanie nových vikierov, ktoré sú jediným výraznejším novo pridaným prvkom na stavbe. Na pokrytie strechy bola použitá (recyklovaná) pôvodná keramická škridla. Táto už mala jedinečnú patinu vytvorenú vekom a prepožičala streche, piatej fasáde stavby, mäkkosť a štýl.

 

Výplne okenných otvorov na fasáde boli vymenené a ich veľkosť zmenšená. Nové drevené okná majú tvar a členenie odkazujúce na historické proporcie. Okenné otvory boli totiž v druhej polovici 20. storočia zväčšené a dostali moderné výplne typické pre druhú polovicu 20. storočia.

 

Nová omietka na juhozápadnej fasáde, kde je umiestnený vstup do objektu, má hrubší povrch a nadväzuje na zachovanú omietku. Celok tak vyznieva jednotne. Omietka okolo okien a vstupných dvier mierne vystupuje a tvorí šambrány okolo otvorov. Fasádu dopĺňa niekoľko menších dekoratívnych predmetov, ktoré odkazujú na históriu a pôvodné využite. Najvýraznejší je kovaný vývesný štít so štylizovaným mlynským kolesom. Pred vstupom bola vytvorená malá terasa pre posedenie hostí. Od cesty ju oddeľuje murovaný plot, popri ktorom sa okolo prícestnej kaplnky dá dostať k hlavnej budove hotela.

 

Miestnosť na prízemí, kde bola voľakedy časť mlynskej technológie, bude mať využitie ako malá expozícia mlynárstva a súvisiacich historických artefaktov.

 

Vlastník objektu: Jozef Haramia

 

Autor projektu: Jozef Haramia

 

Realizácia obnovy: 2018 – 2019