Panský dom pri mestskej veži v Doľanoch

Dnes súkromná zbierka UHER & UHER, Doľany pri Častej.

 

V centre starobylej obce Doľany v blízkosti mestskej veže leží historický dom s veľkou drevenou vstupnou bránou, ktorá vás zavedie do slnečného dvora s pôsobivým výhľadom na vinohrady stúpajúce až k horizontu zvlnenej krajiny. Ešte pred vstupom do domu však návštevníka zaujmú bloky kameňa umiestnené po stranách, ktoré dávajú tušiť, že tu nájdeme aj diela dvoch slovenských umelcov – sochára Rudolfa Uhra a jeho syna architekta a maliara Michala Uhra. Citlivá a inšpiratívna obnova domu a tiež prezentácia umeleckých diel je výsledkom práce jeho vnuka Lukáša Uhra.

 

Môžeme predpokladať, že dom má za sebou veľmi dlhú históriu a že už v polovici 16. storočia sa v týchto miestach nachádzala stavba. Podľa urbára červenokamenského panstva Fuggerovcov vieme, že v obci bolo v danom období okolo päťdesiat obývaných usadlostí.

 

Dom sa skladá z dvoch dvorových krídel a uličného krídla, ktoré spolu vytvárajú pôdorys písmena „U“. Severozápadné krídlo domu je pravdepodobne staršie, nachádzajú sa pod ním vínne pivnice a smerom do hĺbky pozemku sú radené hospodárske priestory. V súčasnosti je toto krídlo, vrátane jeho podkrovných priestorov, využívané ako otvorený depozit umeleckých diel a jednotlivé hospodárske priestory slúžia ako dielňa, kúpeľňa a tiež na prezentáciu historických automobilov. Druhé krídlo domu je určené na bývanie. Bolo v ňom tiež zobytnené podkrovie a na prízemí aj poschodí vybudovaná terasa. Na pozemku ležia aj dva samostatne stojace hospodárske objekty – jedným z nich je rozsiahla murovaná stodola, ktorá dnes slúži ako ateliér a výstavný priestor.

 

Súčasný majiteľ dostal dom do rúk v r. 2018, pričom časť objektu bola veľmi zanedbaná a časť bola v rozpracovanej rekonštrukcii. Nasledoval rok intenzívnej práce, keď pod vedením majiteľa prešiel dom rozsiahlou obnovou s rešpektom k stavebnému dedičstvu obce a regiónu, vrátane využitia tradičných stavebných materiálov a postupov. Dbalo sa najmä na to, aby všetky objekty „dýchali“ – väčšinou boli preto aplikované vápenné omietky, na podlahy v obývaných častiach položené drevené podlahy, v hospodárskych častiach tehlové alebo ponechané kamenné. Celkovo bolo obnovených viac ako 800 m2 úžitkovej plochy, z čoho len zlomok je využívaný na bývanie.

 

Z fasády domu boli odstránené nevhodné cementové omietky. Pôvodná úprava fasády sa zachovala len čiastočne a tak sa majiteľ inšpiroval autentickým historickým domom ležiacim oproti cez ulicu, v ktorom vyrastal náš známy dejateľ Juraj Fándly. Rímsa pod strechou tak získala plastickú úpravu s geometrickým vzorom.

 

Zaujímavým prvkom je využitie priestoru tzv. čiernej kuchyne, kde sa kedysi varilo na otvorenom ohni. Nachádza sa v spomínanom staršom krídle domu, a keďže jej horná komínová časť už bola zrútená, majiteľ ju využil ako vstup do podkrovných priestorov. Vďaka tomuto riešeniu nebola nutná stavba interiérového schodiska, ktoré by výrazne zasiahlo do pôvodných konštrukcií. Takýmto originálnym spôsobom sa návštevník dostane do podkrovia, ktoré je spolu s ostatnými priestormi v tomto krídle venované dielu sochára Rudolfa Uhra.

 

Maliarska tvorba Michala Uhra je prezentovaná výhradne v priestoroch samostatne stojaceho objektu v zadnej časti pozemku. Tento bývalý hospodársky objekt bol upravený tak, aby slúžil novému využitiu – do veľkých okenných otvorov s pôvodne drevenými výplňami boli inštalované okná, aby mohlo dnu prenikať čo najviac svetla. Na okno sa zmenila aj jedna z dvoch vstupných brán a pôvodné drevené dosky z tejto brány dnes slúžia na posuvné prekrytie okna. Na kamenné murivo bola nanesená vápenná omietka. V prípade tohto objektu majiteľ zvolil priemyselnú „pancierovú“ podlahu. Vznikol tak veľkorysý priestranný dvojúrovňový ateliér.

 

Na dvorových fasádach a tiež v záhrade boli inštalované niektoré umelecké diela a tak sa aj exteriérové priestory stali galériou pod holým nebom. V zadnej časti pozemku sa nachádza starý vinohrad, ktorý tvorí súčasť charakteristického obrazu krajiny v okolí obce Doľany. Súčasný majiteľ v úzkej spolupráci s lokálnym vinárom venuje veľkú starostlivosť aj vinohradu a udržuje tak miestnu vinársku a vinohradnícku tradíciu.

 

Obnova a úprava celého areálu a všetkých objektov je osviežujúcou kombináciou „starého a nového“, dobových a moderných prvkov, kreatívnych a zároveň citlivých riešení.

Na tomto jedinečnom mieste sa stretáva tvorba významného sochára, ktorému komunistický režim odoprel adekvátnu prezentáciu, tvorba jeho syna úspešného maliara a všetky tieto diela sú zastrešené priestormi, ktoré nielen dokumentujú regionálnu históriu staviteľstva, ale sú tiež architektonickou a umeleckou výpoveďou Lukáša Uhra.

Vlastník objektu: Mgr. Lukáš Uher
Priestorové riešenie, metodika obnovy, interiérový dizajn: Mgr. Lukáš Uher

 

Poznámka:
Na obnovu objektu a jeho úpravu za účelom prezentácie výtvarného umenia neboli využité EÚ fondy a ani dotácie zo štátneho rozpočtu.

 

Zdroje:
 – Rozhovor s majiteľom domu Lukášom Uhrom
 – Dubovský J., Pospechová P., Turcsány J.: Doľany. Doľany 2002
 – Uher M., Kára Ľ., Bajcurová K., Šetlík J., Bartošová Z.: Rudolf Uher – Sochy/Sculptures. Bratislava 1998