Vinohradnícky dom na Hornej ulici v Modre

Dnes rodinný dom, Horná 25

 

Ak sa z centra Modry vyberiete smerom do Harmónie, z mesta vás vyvedie rušná dlhá ulica s názvom Horná. Prejdete pri bráne mestského opevnenia – Hornej bráne – za ktorou sa vinie radová zástavba prízemných vinohradníckych domov. Jedným z nich je aj dom Mariána Vargu a Lucie Paškovej.

 

Dom leží na pravej strane ulice, kde sa pomerne dobre zachovala pôvodná architektonická a urbanistická štruktúra zástavby, i keď mnohé domy boli v 20. storočí „prefasádované“. Dom má uličné a dvorové krídlo, ktoré spolu vytvárajú pôdorys písmena „L“. Parcela sa tiahne od Hornej ulice dozadu k uličke za záhradami, ktorá je síce len z udupanej hliny, avšak umožňuje praktický vstup na pozemok aj zo zadnej strany.

 

Súčasní majitelia kúpili dom už dávnejšie, v roku 2007. Hlavné práce na obnove a modernizácii sa realizovali v rokoch 2008 až 2011, avšak len pred pár rokmi bola dokončená posledná etapa. Bola ňou úprava podbránia a tiež umelecko-remeselná obnova jedinej pôvodnej miestnosti – izby do ulice s trámovým stropom pravdepodobne z 19. storočia.

 

Podrobnejšia história domu zatiaľ nie je známa, keďže sa majiteľom v archíve nepodarilo veľa objaviť. Je však známe, že v zadnej časti žil a tvoril akademický sochár Jozef Horváth. Pri kúpe domu tento fakt zohral svoju úlohu. Majiteľom sa zapáčila dobre orientovaná záhrada, ktorá mala „dušu“ – bolo v nej cítiť, že tu žil tvorivý človek.

 

Dom prešiel úpravou v 80. rokoch a jeho dispozičné riešenie bolo vhodné pre umelecký ateliér, ale nie pre bývanie rodiny s deťmi. Cieľom stavebných úprav bolo vytvoriť efektívnejšiu dispozíciu, presvetliť hlavnú dennú obytnú časť a prepojiť ju so záhradou a taktiež využiť výlučne prírodné materiály – kameň, drevo a tehlu.

 

Dôležitým rozhodnutím bolo umiestnenie parkovania pre automobil v zadnej časti pozemku, teda nie v podbrání ako je to zvykom v prípade podobných domov. V podbrání tak mohol vzniknúť zaujímavý obytný priestor, ktorý sa využíva na spoločenské i rodinné stretnutia, na premietanie filmov a súčasne aj ako kancelária – je to „klubovňa v podbrání“. Spomínané parkovacie miesto bolo zastrešené tzv. zelenou strechou, aby nerušilo ani atmosféru v záhrade.

 

Pri návšteve domu vás iste zaujme kvalita okenných výplní. V starobylej miestnosti orientovanej do ulice sú zrepasované pôvodné okná. V ostatných častiach domu sú nové okná, avšak na želanie majiteľov sú „citáciou tvaroslovia okien z Modry“ – projektanti sa venovali špeciálne aj tomuto zadaniu. Pri výbere dodávateľa sa majitelia dokonca vybrali na výlet na Moravu, aby videli priestory a pracovníkov firmy, ktorú si predbežne vybrali. Manželia mali aj konkrétne predstavy o svietidlách, preto oslovili umeleckého remeselníka, ktorý ich vyrobil na mieru a tiež zrepasoval vybrané starožitné kusy.

 

K spolupráci bola prizvaná interiérová dizajnérka z neďalekej Moravy, ktorá tvorí v duchu „späť v čase“. Okrem efektného riešenia zariadenia domu si spolu s majiteľmi dali naozaj záležať na výbere materiálov – v podbrání boli položené cementové dlaždice vyrobené ručne tradičnou technológiou v Hliníku nad Hronom, v obývačke a kuchyni tehlová dlažba napustená voskom, ktorú vyrába česká Cihelna Nebužely, v interiéri a exteriéri bolo použité dubové drevo ošetrené ľanovým olejom, na záhrade sú ako nášlapníky použité agátové pníky.

 

Osviežujúcim priestorom, ktorý dotvára harmonickú atmosféru celého domu a dáva úplne zabudnúť na premávku na ulici, je permakultúrna záhrada. Permakultúra v našich končinách nie je zatiaľ veľmi rozšírená, je to však riešenie budúcnosti. Takáto záhrada vytvára a udržuje biotopy, ktoré sa vyznačujú rozmanitosťou, stabilitou a odolnosťou prírodných ekosystémov.

 

Na konci pozemku je zo záhrady možné vyjsť na už spomínanú uličku a tiež ďalej do prírody v okolí mesta. Ulička nemá žiadne meno, ale majitelia ju volajú „Jedlá“, keďže by tu radi začali s výsadbou ovocných stromov, orechov a iných jedlých rastlín. Veria, že tento zámer nájde pochopenie aj na mestskom úrade a spoločne sa podarí dosiahnuť užšie prepojenie obyvateľov s krajinným prostredím poskytujúcim nielen priestor na príjemné prechádzky, ale aj zdravé potraviny.

 

Záhradu a tiež niektoré časti domu je možné si pozrieť počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorý sa koná každý rok začiatkom júna. Obnova uličného krídla domu rešpektovala historický vzhľad ulice a zachovala všetky hodnotné prvky v interiéri. V zadnom krídle domu sa podarilo vytvoriť veľkorysý obytný priestor vyhovujúci dnešným nárokom na bývanie a súčasne reflektujúci stavebné tradície regiónu. V neposlednom rade sa majiteľom tiež podarilo iniciovať starostlivosť o okolité krajinné prostredie.

Vlastníci: Marián Varga, Lucia Pašková
Príprava projektu: Magda a Richard Kalmárovci
Stavebné práce: Štefan Jenis
Interiérový dizajn: Jana Domitreková
Drevárske a kováčske práce: firma RAP, Mikulov, ČR
Oprava historického trámového stropu: firma RAP, Mikulov, ČR
Okná a dvere: firma VTV, ČR
Výroba a repasovanie svietidiel: Miloš Kovačovič
Cementové dlaždice: Ľubomír Horák, Hliník nad Hronom
Tehlové dlaždice : František Pavlík, Cihelna Nebužely, ČR
Omietky a farby: Keimfarben, s.r.o