Vinohradníkov dom vo vinárstve Terra Parna

Dom sa po úspešnej obnove a rekonštrukcii stal jediným uceleným príkladom historickej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia v Ružovej doline pri obci Suchá nad Parnou. Kedysi slúžil vinohradníkovi, ktorý sa staral o vinice patriace trnavským jezuitom. Dnes je súčasťou moderného vinárstva Terra Parna, vďaka ktorému sa v tejto peknej zvlnenej krajine znovu pestuje vinič a vyrába kvalitné víno. 


Na prelome storočí bývala dolina známa malebnými vinicami, kde trávili svoj čas trnavskí mešťania. Ich letné sídla, vily, skrášľované prvkami tzv. alpskej architektúry sú dnes už, bohužiaľ, minulosťou. Práve preto sa noví majitelia domu rozhodli vrátiť sa k tomuto architektonickému odkazu a obnoviť výraz objektu v jeho poslednej slohovej úprave.


V nadväznosti na zvolenú koncepciu boli odstránené nevhodné dostavby a nepriedušné cementové omietky a nátery. Boli demontované plastové okná a obnovená pôvodná tektonika okenných a dverných otvorov. Nové drevené okná s okenicami a tiež drevené dekoratívne prvky na fasáde boli zhotovené podľa priloženej historickej fotografie, fragmentov, ktoré sa našli v dome i v jeho okolí a taktiež podľa vzorov na torzách pôvodných stavieb v Ružovej aj v susednej Vlčej doline. 


Na elimináciu vzlínajúcej vlhkosti boli základy domu po celom jeho obvode podrezané a do špáry bola vložená hydroizolačná fólia. V celom objekte bol inštalovaný stenový vykurovací systém. Nová je tiež konštrukcia strechy a strešná krytina. Pôvodná krytina, pravdepodobne z drevených šindľov, sa nezachovala. Dnes je krytina keramická a vybraná tak, aby pôsobila „ľahkým“ dojmom. Do podkrovia boli vstavané nové izby.  


Výnimočnosť objektu spočíva aj v tom, že je to jeden z mála zachovaných príkladov architektúry z nepálenej tehly. V nadväznosti na tento fakt sa majitelia rozhodli použiť v interiéri hlinené omietky a vápenné nátery. V exteriéri boli zvolené vápenné omietky a ako izolácia bol aplikovaný moderný náter na báze nanotechnológie – termokeramická membrána. 


Dispozícia domu v tvare písmena U bola zachovaná. Jedno z bočných krídiel bolo však nutné rozobrať a postaviť ho nanovo, pričom bolo mierne predĺžené a na murivo sa použila pálená tehla. Pri týchto stavebných prácach sa bralo do úvahy aj ekologické hľadisko a recykloval sa materiál. Opätovne sa využili trámy a dosky. Pálené tehly sa privážali z iných starých domov v regióne.


Zámerom majiteľov bolo posilniť „prepojenie“ domu s už existujúcou modernou budovou vinárstva a tiež s vinohradmi. Na dvorovej fasáde bola preto inštalovaná veľká presklená plocha a  viacero tzv. francúzskych okien. Subtílne hliníkové profily a strohý industriálny štýl týchto okenných a dverných výplní vytvára osviežujúci kontrast s dekoratívnosťou tvaroslovia domu. Sklenené zastrešenie terasy je podopreté liatinovými stĺpmi s ozdobnou hlavicou, pričom inšpiráciu majitelia opätovne našli v architektúre zaniknutých historických stavieb Ružovej doliny. 


Vinohradníkov dom alebo jednoducho „domček“, ako mu majitelia priateľsky hovoria, plní v súčasnosti podobné funkcie ako kedysi – príležitostné ubytovanie pre návštevníkov a zamestnancov, zázemie pre vinárstvo, priestor na rozmanité spoločenské podujatia. 


Vlastníkom vinárstva Terra Parna vďačíme aj za obnovu a reštaurovanie sakrálnych objektov, ktoré sú súčasťou verejného priestoru a nachádzajú sa pár krokov od vstupu do areálu vinárstva – kaplnka z r. 1729 a socha svätého Urbana z r. 1808. Napriek tomu, že objekty nie sú ich majetkom, venovali im veľkú pozornosť i prostriedky. V priestore novovysadených vinohradov vlastníci obnovili aj vežičku-rozhľadňu z r. 1947. Práce na spomínaných troch objektoch boli ukončené už dávnejšie, v r. 2012, keď rodina Zvolenských získala za túto aktivitu aj ocenenie. 


Kúpou a revitalizáciou „domu jezuitského vinohradníka“ sa pomyselne uzavrela výnimočná obnova značnej časti kultúrnej krajiny Ružovej doliny. Dnes môžeme vidieť harmonický celok, ktorému dominujú rozsiahle vinice s moderným vinárstvom, dopĺňajú ho sakrálne objekty a tiež historický dom nesúci architektonický odkaz minulých storočí. Objekty nie sú ohradené, priestory medzi nimi vypĺňajú najmä rozvoľnené trávnaté plochy. Vinohrad je vysiaty trávou a láka k prechádzke. Krajina pôsobí otvorene, priateľsky a návštevník má pocit, že je srdečne vítaný. Vďaka viac ako 20-ročnému úsiliu rodinného podniku Terra Parna sa podarilo obnoviť nielen zašlú slávu vinohradníctva a vinárstva Ružovej doliny, ale aj jeho kultúrne dedičstvo. Mesto Trnava dnes propaguje toto územie ako „slovenské Toskánsko“.

Info:
• Vlastník: Ing. Jozef Zvolenský a Drahoslava Zvolenská
• Kúpa objektu v r. 2014, ukončenie prác v r. 2022
• Projekčná práca: ATELIÉR DV, s. r. o., Trnava
• Konzultácie k riešeniu priestorov prevádzky na prízemí: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
• Konzultácie k statike: Vladimír Kohút
• Okná a ostatné stolárske práce v interiéri a exteriéri: Stolárstvo M & E Kašša, s. r. o., Opoj
• Liatinové stĺpy: Firma Šulek, s. r. o., Hrnčiarovce nad Parnou
• Oprava nepáleného muriva, omietky a nátery: remeselník Ivan Radyk
• Hlinené omietky: firma Natur-Haus, Ing. Michal Mišovič (www.smlehm.sk)
• Termoizolačný náter na fasáde: ThermoShield

 

Zdroje:
• Rozhovor s vlastníkmi vinárstva Terra Parna, rodinou Zvolenských
• https://www.terraparna.sk/
• https://zomottour.eu/chotarom/sucha-nad-parnou/
• Ateliér DV, s. r. o., Ing. arch. Pavel Ďurko, Ing. Jozef Ďurko, Projekt pre stavebné povolenie – Rekonštrukcia objektu na parcele č. 1539/1, 1539/2, 1539/4, Suchá nad Parnou, Ružová dolina, A – Sprievodná správa, B – Súhrnná technická správa, 2014
• Pamiatky a múzeá, 4/2005, s. 14 – 18