Bývalý mlyn v Budmericiach

Mlyn sa nachádza v malom malebnom údolí riečky Gidra poniže cesty. Toto miesto je domácimi obyvateľmi pre svoju nižšiu polohu oproti ostatným častiam obce nazývané v „jame“. V minulosti sa v tomto údolí nachádzalo viacero mlynov postavených pozdĺž umelo vybudovaného kanálu – náhonu, kam bola riečka zo svojho pôvodného koryta odvedená.

 

Mlyn už svoju pôvodnú funkciu začiatkom druhej polovice 20. storočia stratil a od tej doby je využívaný len pre bývanie. Mlecia technológia ani vodná turbína sa v mlyne nezachovali a aj náhon už zanikol.


Objekt mlyna má dve krídla. V južnom krídle bola v minulosti umiestnená mlecia technológia a súvisiace vybavenie, západné krídlo slúžilo pre bývanie mlynára a jeho rodiny. Za mlynom sa nachádza dvor a záhrada.

 

V posledných rokoch prešiel objekt mlyna obnovou a adaptáciou, ktorá ho celkovo prispôsobila pre potreby bývania. Obytná časť mlyna situovaná v západnom krídle si zachovala svoju pôvodnú funkciu a členenie. V izbách bola vymenená podlaha a pribudla jedna kúpeľňa. V nadväznosti na izby v priestoroch, kde predtým bola kuchyňa a komora, je teraz menšia hala a kúpeľňa. Z haly je možné vyjsť na záhradnú terasu a prejsť do spoločenskej časti domu nachádzajúcej sa v pôvodnej mlynici.

 

Priestor mlynice prešiel najväčšou premenou a z pôvodne málo využívanej a tmavej časti domu sa stalo jeho centrum. Je tu umiestnená obývacia miestnosť s kuchyňou a jedálňou. Pôvodne malé okná boli na južnej a severnej strane zväčšené, čím bol priestor primerane presvetlený a otvoril sa i výhľad do záhrady za domom i priestorom pred ním. Veľkosť okien zostala zachovaná na východnej strane, ktorá je orientovaná do ulice. Okenné otvory dostali nové okná s charakteristicky modro natrenými rámami. Nad celým priestorom je pôvodný trámový strop s doskovým záklopom. V nadväznosti na dnešnú kuchyňu bol v minulosti otvor na vyhadzovanie vriec so zomletou múkou – tento bol po pridaní dvierok využitý ako odkladací priestor – malá špajza.

 

Z obytnej miestnosti je prístupné i zádverie hlavného vstupu do domu, odkiaľ je prístupné i schodisko do podkrovia. Pod obytným priestorom sa nachádza pivnica prístupná zo záhrady, ktorá bola z väčšej časti adaptovaná na spoločenský priestor, využívaný najmä počas letných mesiacov, kedy je tu chladnejšie než v ostatných častiach domu.

 

Tehlové murivo, z ktorého je mlyn postavený, bolo už v predchádzajúcom období „podrezané“ a opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti. Pri poslednej obnove bol celý objekt nanovo omietnutý.

Podkrovie celej budovy bolo zobytnené a sprístupnené novým schodiskom z prízemia. Jedna časť podkrovia je využívaná ako pracovný priestor a druhá na bývanie. Konštrukcia krovu ostala do veľkej miery zachovaná a vzhľadom na jej kvalitu a pevnosť nebolo potrebné ju výraznejšie upravovať. Strecha dostala novú krytinu, pribudli menšie vikiere a strešné okná presvetľujúce priestory podkrovia.

 

V podkroví je systém vykurovania a chladenia integrovaný v sadrokartónovom podhľade krovu. Toto riešenie umožňuje priestory podkrovia v zime vykurovať a v lete chladiť. Pre potreby chladenia je čerpaná voda zo studne v záhrade.

 

Majitelia: Rodina Procházkovcov