Meštiansky dom vo Svätom Jure

Dom je situovaný na hlavnej – Prostrednej ulici vo Svätom Jure, povyše námestia. Po obnove sa z neho stal architektonický akcent, ktorý nemožno prehliadnuť.

 

Dom je situovaný na Prostrednej ulici vo Svätom Jure, povyše námestia. Po obnove sa z neho stal architektonický akcent, ktorý je nemožné prehliadnuť.


Najstaršia časť domu bola postavená pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia. Na túto stavebnú etapu poukazuje spodná časť kamenného muriva v pivnici pod severným krídlom domu, ktoré je najstaršou časťou domu. Západné – uličné a južné – dvorové krídlo domu bolo postavené neskôr keď sa dom rozrastal. V roku 1922 bol dovtedy prízemný dom nadstavaný o jedno podlažie a získal tak súčasnú hmotovo-priestorovú podobu. Výrazným architektonickým prvkom uličnej fasády, ktorý vznikol počas tejto prestavby a tvorí charakteristickú črtu domu, je mierne vystupujúci valcovitý arkier na strednej osi prvého poschodia.


V 19. storočí predkovia súčasných majiteľov v dome založili pekáreň. Tá bola najprv umiestnená v južnom krídle domu a neskôr sa presunula do dvorovej časti severného krídla. Predajňa pečiva zostala v prednej časti domu, kde bola prístupná priamo z ulice.


V dome sa taktiež spracovávalo hrozno a dorábalo víno. Pod severným krídlom domu je umiestnená prešovňa a pivnica, kde v drevených sudoch dozrievalo a bolo skladované víno. Prešovňa mala okrem vstupu z dvora i menší otvor orientovaný do priestoru podbránia, ktorým sa po drevenom žľabe spúšťalo hrozno priamo z voza.


Na konci 2.svetovej vojny rodina dom opustila z obáv pred blížiacou sa Červenou armádou. Cez Čechy sa dostala do Rakúska, odkiaľ sa po vojne vrátila späť do Svätého Jura, potom čo ich kontaktovali známi, nakoľko vo Svätom Jure chýbal pekár. Dom i s pekárňou však medzi tým už pripadol mestu a do domu boli nasťahované i iné rodiny. V pekárni boli jej pôvodní majitelia zamestnaní ako bežní zamestnanci. Rodine sa podarilo dom od mesta odkúpiť späť v druhej polovici 60-tych rokoch 20. storočia.


V druhej polovici 20. storočia boli hospodárske budovy vo dvore prestavané na bývanie, no jeho predná časť nebola výraznejšie upravovaná.


Obnova domu začala v roku 2008 a trvala zhruba tri roky. Hlavné práce sa sústredili na rekonštrukciu prvého poschodia, kde boli spojené dve bytové jednotky. Vznikol tak priestranný a veľkoryso riešený byt. Zrealizovaná bola aj celková výmena inštalácií, rozvodov a povrchov, nakoľko tieto pochádzali ešte z prvej polovice 20. storočia, kedy bolo poschodie domu postavené. Vymenené boli aj pôvodné okná, ktoré nahradili nové, vychádzajúce z členenia a výzoru tých pôvodných. Krov, schodisko i pavlač ostali zachované a obnova bola robená so snahou o udržanie pôvodného rázu domu. Rekonštrukcia prebiehala aj za metodickej účasti pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.


Celkovou opravou prešla aj uličná fasáda domu, ktorá si zachovala „mäkkosť“ ručnej roboty a spolu so zachovanou starou bránou vytvára autenticky pôsobiaci, reprezentatívny vzhľad domu. Farebnosť fasády bola navrhnutá s ohľadom na podobu, akú mal dom v medzivojnovom období.

 

Majitelia: rodina Turcsányová a Kaiserová