Vinohradnícky dom v Pezinku

Dom s hospodárskym dvorom postavili predkovia súčasných majiteľov koncom 19. storočia na okraji mesta Pezinok.

 

Dom postavený na úzkom a hlbokom pozemku tvoria tri čiastočne podpivničené krídla obklopujúce vnútorný dvor, do ktorého sa z ulice vstupuje cez prejazd. Dom tak z troch strán uzatvára dvor a zo štvrtej, južnej strany, je parcelný múr tvoriaci hranicu so susedným pozemkom. V zadnej časti pozemku za domom je záhrada, do ktorej sa dá dostať cez prechodnú stodolu.
Predná – uličná časť domu bola v minulosti využívaná na bývanie. Za ňou pozdĺž dvora boli radené hospodárske priestory slúžiace na spracovanie hrozna a výrobu vína, skladovanie, ustajnenie zvierat a ďalšie potrebné priestory pre fungovanie hospodárstva. V zadnej časti domu bola stodola uzatvárajúca dvor.

 

Dom zostal vo svojom pôvodnom priestorovom usporiadaní zachovaný dodnes a je pekným príkladom mestského vinohradníckeho domu z malokarpatskej oblasti.


Na prelome 50-tych a 60-tych rokov bol dom čiastočne prestavaný. Po tom, čo boli majiteľom znárodnené vinice a polia, začala sa predná časť domu viac využívať na bývanie. Boli tu vybudované dve samostatné bytové jednotky a pristavaná malá vstupná veranda. Pri prestavbe a rozšírení prednej časti domu bola zastavaná „medzúra“ – medzipriestor oddeľujúci susedný dom.

 

V 90-tych rokoch 20. storočia bola vo dvore obnovená prevádzka spracovania hrozna a výroby vína. Dom bol následne postupne adaptovaný pre potreby spracovania hrozna, výroby a skladovania vína a ako degustačný priestor pre návštevníkov.

 

Miestnosť na degustáciu vína bola najprv umiestnená vo dvore a neskôr sa presunula do prednej časti domu , kde je lepšie prístupná pre návštevníkov. Súčasný priestor pre degustáciu vznikol spojením dvoch izieb v prednej časti domu a susediacej izby v dvorovom krídle, ktorá je oproti predným izbám vyvýšená o dva schody. Do priestoru sa vstupuje dverami z ulice, ktoré vznikli na mieste jedného z okien uličnej fasády domu. V nadväznosti na degustačný priestor sú vybudované toalety pre návštevníkov.

 

Povrchová úprava stien pozostáva z kombinácie ťahanej omietky, ktorá navodzuje dojem pôvodnosti a vyrovnáva i nerovnosti v konštrukcií stien a obkladu zo štiepaného svetlého kameňa. Trámy konštrukcie stropu boli po odstránení podbitia odhalené a prezentované v priestore miestnosti.

 

Priestory na výrobu a skladovanie vína sú umiestnené vo dvorovej časti domu. Pivnica, do ktorej sa vstupuje cez prešovňu, sa nachádza pod časťou dvorového krídla. Priestor pivnice prešiel komplexnou obnovou Boli zrealizované nové povrchy, technické rozvody a inštalované nerezové tanky pre víno.

 

V priestoroch bývalej stajne a šopy v zadnej časti domu je umiestnený chladený sklad vína.

 

Strecha na celom dome má novú krytinu a obnova dvora bude nasledovať v blízkej budúcnosti. Koncept využívania domu a dvora sa postupne vyvíja aj podľa potrieb, ktoré úzko súvisia s rozvíjajúcou sa prevádzkou spracovania hrozna, výroby a prezentácie vína.

 

Majitelia: Rodina Skovajsová