Roľnícko-remeselnícky dvor v Stupave

Pôvodne samostatná obec Mást, ktorá je dnes už súčasťou Stupavy, sa nachádzala pred obcou Stupava v smere od Bratislavy. Hlavná cesta je tu ešte stále lemovaná domami, ktoré svojimi uličnými fasádami vytvárajú ucelenú zástavbu a za bránami skrývajú hospodárske dvory tiahnuce sa do hĺbky parcely.

 

Jeden takýto dvor bol dlhoročným úsilím jeho majiteľa premenený na malé múzeum zachytávajúce život v minulosti cez objekty a predmety dennej potreby, ktoré sú tu po dôkladnej obnove vystavené. Pri pohľade z ulice to síce nie je možné tušiť, no vo dvore akoby sa čas spomalil a miestami aj zastavil.

 

Uličná časť domu, ktorú je vidno z ulice, bola modernizovaná a adaptovaná pre potreby obchodu. Dvorové krídlo bolo modernizované pre potreby bývania. Na opačnom konci pozemku stojí výnimočná, dobre zachovaná a opravená stodola. Stodolu v zadnej časti pozemku mal pôvodne každý hospodársky dvor na okolí, no v súčasnosti sa ich dochovalo už len zopár.

 

Táto stodola je významná aj tým, že je to mohutná stavba murovaná prevažne z lámanej bridlice. Stodola zaberá skoro celú šírku pozemku a má dvojicu vrát, ktorými sa cez ňu dalo prejsť naprieč i s naloženým vozom. Majiteľ si dal tú námahu, že pri oprave strechy použil na jednej časti starú škridlu z rozobratej strechy iného domu v Stupave. Strecha tak dostal mäkkosť a patinu, ktorá sa novou škridlou dosiahnuť nedá. Okolo celej stodoly bolo nutné vybudovať i malý odvodňovací kanál, nakoľko je situovaná na menšom svahu a stekajúca vlhkosť poškodzovala murivo. Stodola je využitá ako stojisko pre staré vozy a historické poľnohospodárske mechanizmy.
Medzi domom v prednej časti a stodolou v zadnej časti pozemku majiteľ postupne vybudoval viaceré objekty dopĺňajúce súčasné využitie hospodárskeho dvora.

 

Bývalá murovaná šopa, ktorá nadväzuje na predný dom, sa zmenila na kovoobrábaciu a stolársku dielňu, v ktorej sú umiestnené najrôznejšie predmety súvisiace s týmito remeslami. Všetko má svoje miesto a je prehľadne nainštalované. Kolmo na dielňu, priečne cez pozemok bola postavená šopa s drevenou konštrukciou, ktorú si majiteľ preniesol z dvora svojich starých rodičov. Cez šopu je možné prejsť do zadnej časti dvora zvažujúcej sa mierne zo svahu. Tu na mieste hospodárskych budov a stajní bola postavená voľná replika tradičného domu, ktorý je určený na bývanie. Poniže vo svahu je taktiež novo postavená vínna pivnička v mieste, kde bol predtým vysadený vynič.

 

Už takmer pri stodole stojí replika hasičského skladišťa obce Mást, ktorý kedysi stával pri vstupe do obce v smere od Bratislavy. Dnes poskytuje prístrešok historickým hasičským strojom. Medzi stodolou a prístreškom pre hasičské stroje je ešte priestor venovaný prezentácii kováčskej dielne s náradím a starými mechmi. V celom dvore je ešte viacero miest, kde sú pod prístreškami alebo voľne vystavené rôzne historické stroje a mechanizmy, ktoré v minulosti ľuďom uľahčovali prácu.

 

Dvor ožíva najmä počas miestnych sviatkov, kedy je otvorený návštevníkom a konajú sa tu aktivity. Taktiež sem pravidelne zavítajú školské exkurzie, v rámci ktorých žiaci a študenti majú možnosť spoznať ako sa žilo a pracovalo v minulosti.

 

Majiteľ: Anton Stankovský