Mestská vila v Devínskej Novej Vsi

Ročník 2013

Vinohradnícky dom v Pezinku

Dom s hospodárskym dvorom postavili predkovia súčasných majiteľov koncom 19. storočia na okraji mesta Pezinok.   Dom postavený na úzkom a hlbokom pozemku tvoria tri čiastočne podpivničené krídla obklopujúce vnútorný dvor, do ktorého sa z ulice vstupuje cez prejazd. Dom tak z troch strán uzatvára dvor a zo štvrtej, južnej strany, je parcelný múr tvoriaci… Continue reading Vinohradnícky dom v Pezinku

Synagóga v Stupave

Synagóga v Stupave bola postavená v roku 1803. Je druhou najstaršou zachovanou synagogálnou stavbou na Slovensku. Z historického a architektonického hľadiska sa jedná o jednu z najvýznamnejších sakrálnych stavieb svojho druhu v stredoeurópskom regióne.   Nezisková organizácia Jewrope sa od roku 2001 usiluje o záchranu tejto stavby. Na základe dlhoročnej devastácie, v dôsledku nevhodného povojnového… Continue reading Synagóga v Stupave

Roľnícko-remeselnícky dvor v Stupave

Pôvodne samostatná obec Mást, ktorá je dnes už súčasťou Stupavy, sa nachádzala pred obcou Stupava v smere od Bratislavy. Hlavná cesta je tu ešte stále lemovaná domami, ktoré svojimi uličnými fasádami vytvárajú ucelenú zástavbu a za bránami skrývajú hospodárske dvory tiahnuce sa do hĺbky parcely.   Jeden takýto dvor bol dlhoročným úsilím jeho majiteľa premenený… Continue reading Roľnícko-remeselnícky dvor v Stupave

Rodinný dom v Lozorne

Dom z polovice 19. storočia stojaci na hlavnej ulici súčasní majitelia kúpili v roku 1981 kvôli záhrade a na víkendové využívanie. Objekt sa v tom čase nachádzal už vo veľmi zlom technickom stave. Obývaná bola iba jedna miestnosť v prednej časti domu. Druhá miestnosť slúžila ako miestny zelovoc, vstupovalo sa doň z ulice. Dom je… Continue reading Rodinný dom v Lozorne

Rodinný dom v Častej

Úzky dlhší rodinný dom v cestnej radovej zástavbe bol postavený v miestnej časti nazývanej Hoštáky okolo roku 1950. Dnešná majiteľka ho kúpila v r. 2004 a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov bola postupne realizovaná jeho obnova.   Pôvodný dom mal tradičnú dispozíciu – pozostával z dvoch izieb, medzi ktorými v strede bola kuchyňa, cez ktorú… Continue reading Rodinný dom v Častej

Náhrobok grófky Pálffyovej v Častej

Náhrobok grófky Antónie Pálffyovej, rod. Kolowrat-Krakowskej (1763 – 1842) zo 40. rokov 19. storočia patrí k pozoruhodným ukážkam sepulkrálnej architektúry malokarpatského regiónu. Ide o montovaný náhrobok v podobe „domčeka“ so sedlovou strechou, z centrálnej časti ktorej vyrastá vrcholový kríž s listovým zakončením ramien s korpusom Krista.   Dnes je náhrobok stiesnený medzi novými hrobmi a… Continue reading Náhrobok grófky Pálffyovej v Častej

Meštiansky dom vo Svätom Jure

Dom je situovaný na hlavnej – Prostrednej ulici vo Svätom Jure, povyše námestia. Po obnove sa z neho stal architektonický akcent, ktorý nemožno prehliadnuť.   Dom je situovaný na Prostrednej ulici vo Svätom Jure, povyše námestia. Po obnove sa z neho stal architektonický akcent, ktorý je nemožné prehliadnuť. Najstaršia časť domu bola postavená pravdepodobne v… Continue reading Meštiansky dom vo Svätom Jure

Horáreň Rybníček na Pezinskej Babe

Cena verejnosti 2013 Horáreň sa nachádza na úpätí Malých Karpát na Rybníčku neďaleko Pezinka. Bola postavená na samote na bývalých Pálffyovských pozemkoch okolo roku 1890 -92. Tento objekt bol v minulosti pravdepodobne súčasťou niekoľkých domov, ktoré si tu za Rakúsko Uhorska postavili nemeckí prisťahovalci – drevorubači, miestnymi posmešne prezývaní Huncokári. Dodnes sa v týchto miestach… Continue reading Horáreň Rybníček na Pezinskej Babe

Bývalý mlyn v Budmericiach

Mlyn sa nachádza v malom malebnom údolí riečky Gidra poniže cesty. Toto miesto je domácimi obyvateľmi pre svoju nižšiu polohu oproti ostatným častiam obce nazývané v „jame“. V minulosti sa v tomto údolí nachádzalo viacero mlynov postavených pozdĺž umelo vybudovaného kanálu – náhonu, kam bola riečka zo svojho pôvodného koryta odvedená.   Mlyn už svoju… Continue reading Bývalý mlyn v Budmericiach