Horáreň na Bielom kríži

Historická horáreň je umiestená v lokalite zvanej Biely kríž na turisticky známom a exponovanom mieste v Malých Karpatoch nad bratislavskou mestskou časťou Rača. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Svätý Jur, ktorého je aj vlastníctvom. Pred rozhodnutím pustiť sa do obnovy horárne prebehla v mestskom zastupiteľstve rozsiahlejšia diskusia. Stavebno-technický stav objektu vzbudzoval v mnohých pochybnosti či bude investícia do obnovy úspešná.… Continue reading Horáreň na Bielom kríži

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

Cena verejnosti 2019 Obnova kostola prebiehala postupne vo viacerých fázach. Začiatkom roka 2019 bola hlavná časť obnovy dokončená a v súčasnosti prebiehajú práce na dokončení detailov v interiéry a úpravy okolia kostola. Po dlhšej dobe, kedy bol kostol vzhľadom na prebiehajúcu prípravu a realizáciu obnovy pre verejnosť uzavretý, je tak znovu prístupný širokej verejnosti.  … Continue reading Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku