Dom s penziónom, Modra

Rodinný dom s penziónom sa nachádza v historickom centre Modry, na Štúrovej ul. 19 a patrí medzi chránené kultúrne pamiatky ako pôvodný vinohradnícky dom. Pochádza pravdepodobne zo 17. – 18. storočia.


Dom sme kúpili v roku 1997 od pána Jána Kadlečíka. Pochádzal z učiteľskej rodiny a sám bol profesorom na Chemickej fakulte v Bratislave. Bol to už starší pán a dom predal aj s pôvodným zariadením a vybavením. Náš dom si nás získal už pri prvej návšteve, svojou neobyčajnou atmosférou – klenbami, napriek tomu, že bol v zanedbanom stave. Pôvodný majiteľ v ňom už nebýval niekoľko desiatok rokov a využíval ho len príležitostne. Napriek tomu, sme si povedali, že je to pre nás výzva.

 

Rekonštrukčné práce sme začali v lete 1997 pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového ústavu v Bratislave. Všetky pôvodné kamenné múry boli zachované, okrem dvoch priečok, ktoré boli vybudované neskôr – z tehly a nepatrili k pôvodnému pôdorysu domu. V priestore, ktorý bol oddelený priečkou sme našli noviny a písomnosti – pochádzajúce z 19. – prvej polovice 20. storočia, ako Slovenské pohľady, Orol tatranský a rôzne iné, dávno zvlhnuté a zapadnuté prachom. Odovzdali sme ich do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

 

Dom je podpivničený, zachovaná pôvodná pivnica 300 – 400 ročná bola prehĺbená a na zem položená dlažba z kameňa nachádzajúceho sa v okolí. V prešovni bol na dlažbe len cementový poter, ktorý sme prekryli rôznymi druhmi starých tehál.

 

Na prízemí boli pôvodné múry ošetrené sanačnými omietkami, z dôvodu odstránenia vlhkosti. Pôvodná podlaha – znehodnotená „zubom času“ – škvarová s drevenou palubovkou bola vymenená. Okná a dvere, ktoré sa dali „zachrániť“ sme zachovali, ošetrili a sú pôvodné, niektoré aj s pôvodnými pántmi a kovaním. Ostatné nové boli zhotovené tak, aby korešpondovali s celkovým charakterom starého domu.

 

Dom má na prízemí tri miestnosti, pomerne veľké, a z ústneho podania niektorých starších Modranov, sme sa dozvedeli, že v čase, keď sa bohoslužby nemohli konať v kostole, slúžili sa v tomto dome.
Ako sme spomínali už skôr, s domom sme „zdedili“ aj jeho zariadenie – tieto skrine, postele, stoličky, stôl a vitrína zo začiatku 20. storočia sem patria. Dali sme ich zreštaurovať a aj ostatné zariadenie postupne dolaďovať do tohto štýlu. Dnes sú tieto priestory využívané návštevníkmi nášho mesta – prevádzkujeme rodinný penzión.

 

V interiéri i exteriéri sme použili len prírodné materiály. Aj pôvodný dvor je vydláždený tzv. „mačacími hlavami“.

V rokoch 2003 – 2004 bolo nutné opraviť starú strechu a krov. Všetky trámy a krov boli vymenené. Čo sa dalo, bolo použité na zariadenie pivnice, resp. účelových prístreškov na dvore. Strechu sme pokryli novou škridlou, z uličnej strany – bobrovkou a osadili medené ríny. V podkroví sme vytvorili samostatnú bytovú jednotku.

 

Osobitosťou tejto nehnuteľnosti je poloha v srdci mesta. Prichádzate z centra, prejdete dvor a záhradu, končiacu starým mestským opevnením a „vstúpite“ do malebnej časti Modry – mestských záhumeníc a vinohradov.

 

Štúrova 19, 900 01 Modra


Vlastníci objektu: Ivan Poljovka, Mgr. Mária Poljovková

 

Fotografie: archív rodiny Poljovkovej