Roľnícko-remeselnícky dom, Budmerice

V roku 1972 som kúpil starý napoly rozpadnutý dom, ktorý ONV Bratislava-vidiek na zasadnutí 28. 8. 1975 zapísal do štátneho zoznamu pamiatok ako objekt ľudovej architektúry (uznesenie 34/1975).

 

Pri opravách som sa pokúšal určiť vek domu. Našiel som niekoľko letopočtov na starých škridlách, na okennej zárubni, na rošte (krížnej hrade) parádnej izby najstarší letopočet: 1847. Dom je však určite starší, škridly sú nové (dom bol pôvodne pod slamou, ako svedčia stopy po požiari na krove), parádna izba vznikla ako posledná. V okolí domu som bežne nachádzal črepy, niektoré veľmi krásne, s charakteristickým „slniečkom“ pri nasadení ucha na džbán alebo mliečnik. Pri kopaní pivnice sa mi podarilo nájsť hrnčiarsku pec. Archeológovia ju datovali do 18. storočia. V tom čase stál na pozemku jednopriestorový dom (so zahĺbenou podlahou pod terénom) s kuchyňou a čiernou kuchyňou – s pecou na pečenie chleba, otvoreným komínom a ohniskom. Býval v ňom roľník – hrnčiar. On a jeho potomkovia postupe pristavali chlievy, sýpku a spomenutú parádnu izbu, neskôr (údajne v čase druhej svetovej vojny) aj malú pekáreň.

 

Stojí za zmienku, že po rokoch sa mi podarilo získať mliečnik so spomenutým „slniečkom“, výrobok môjho hrnčiara.

 

Dom bol veľmi poškodený, na napriek tomu sa zachoval v nevídanej celistvosti. Posledný majiteľ domu padol v prvej svetovej vojne, vdova na modernizáciu nemala peniaze (s výnimkou slamenej krytiny), čo mi umožnilo rekonštruovať všetky priestory a najkrajšie stropy. Obnoviť sa už nedali chlievy (zachovala sa predná stena) a pekáreň, z ktorej v čase kúpy jestvovalo len torzo pece a jama predpecia.

 

Dom je postavený z nepálenej tehly, niektoré steny z nabíjanej hliny.
V múroch sú stĺpy z pálených tehál a kameňa na spevnenie muriva. Krásne sú rôzne výklenky a vstavané skrinky na riady a potraviny.

 

Dom som opravoval postupne, naposledy vnútorné fasády. Podľa pokynov pamiatkárov som rešpektoval pôvodný tvar, pokiaľ sa dalo aj materiál. Súčasťou opráv bola pomerne náročná údržba, komplikovaná vlhkosťou, ktorú dom stále naberá (zmenili sa vodné pomery, potôčik za zadnou stenou zasypali).

 

Dom stojí v radovej zástavbe a je veľmi krásny, v súčasnosti ozdobený sochou sv. Jána, ktorú som so súhlasom fary previezol zo zrúcaného mosta.

 

Nádherné sú vnútorné fasády obrátené do dvora a záhrady.

 

Dom sa v súčasnosti užíva ako sídlo Vydavateľstva RAK.

 

Holčekova ulica 65, 900 86 Budmericie


Vlastník objektu: Pavel Dvořák s rodinou

 

Foto: Jakub Dvořák