Hoštacká viecha, Dubová

Objekt Hoštackej viechy je situovaný v nárožnej polohe pri hlavnej ceste prechádzajúcej cez obec Dubová a je dobrým príkladom zachovanej tradičnej vidieckej architektúry malokarpatského regiónu. Je to dvojkrídlový, prízemný typ domu pôdorysného tvaru „U“
s prejazdom do dvora. Pôvodne slúžil ako obytný dom s hospodárskymi priestormi v zadnej časti pre chov domácich zvierat. Objekt je postavený z nepálenej tehly a kameňa a má dochovaný pôvodný krov. Súčasný majiteľ objekt obnovil a adaptoval na malú prevádzku cukrárne a degustácie vína s možnosťou usporiadania spoločenských akcií a osláv. Obnova prebehla s cieľom zachovania autenticity objektu a prezentácie konštrukčno-materiálového riešenia pre návštevníkov. Adaptácia objektu a nové prístavby boli navrhnuté s cieľom naplniť hygienické požiadavky novej funkcie. Nové časti proporčne i hmotovo nadväzujú na pôvodný objekt. Hoštacká viecha predstavuje zaujímavý príklad zachovania a využitia pôvodnej ľudovej architektúry, ktorá sa z obcí malokarpatského regiónu pomaly vytráca.

 

Obnova Hoštackej viechy bola realizovaná jej majiteľmi svojpomocne počas posledných troch rokov. Objekt bol pred zahájením obnovy dlhšiu dobu neobývaný a nevyužívaný čo sa prejavilo i na zhoršení jeho stavebno-technického stavu. Problémom bolo najmä zavĺhanie muriva spôsobené zemnou vlhkosťou i dažďovou vodou. Na odstránenie týchto problémov bola realizovaná drenáž po vonkajšom obvode budovy a v niektorých miestnostiach. Vápenné omietky v exteriéry i interiéroch boli urobené nanovo tradičnou technológiou tak aby bola zachovaná autentická podoba povrchov stien. Strešná konštrukcia a krytina boli zachované
a opravované len v najnutnejšom rozsahu. Tak isto boli zachované a opravené súčasti stavebného interiéru, tie ktoré nebolo nutné z funkčných a prevádzkových dôvodov nahradiť novými. Asanovaná bola časť objektu vo dvore, kde bola pôvodná kuchyňa a na jej mieste bola postavená nová o trochu väčšia kuchyňa tak aby vyhovovala súčasným hygienickým požiadavkám. Pristavaný bol i nový objekt v zadnej časti pozemku kde sú umiestnené sociálne zariadenia. V závere parcely je novopostavené kryté exteriérové sedenie s chlebovou pecou rozširujúce priestory pre návštevníkov Hoštackej viechy.

 

Zámocká 33, 900 90 Dubová


Vlastník objektu: Marek Jakubec

 

Foto: Helena Bakaljarová