Hotel Sebastián, Modra

Budovu dnešného hotela kúpili investori v lete roku 2006 v havarijnom stave. Pred kúpou bola budova posledných päť rokov uzatvorená a nepoužívaná. Miestnosti budovy boli vybavené starším nábytkom a skladové priestory naplnené nepotrebným vybavením. Nakoľko nebola na strešných plochách ani murive robená údržba či oprava, prírodné živle vykonali na budove nenapraviteľné škody a poškodili menej odolné časti stavby. Murivo hospodárskych budov a prístavieb nasiaklo značné množstvo vody a krytina striech sa rozpadla. V bývalej prešovni sa zrútil klenbový strop a sutina zahatala vstup do vínnej pivnice. Sudy na víno napadla pleseň, ktorá behom nepoužívania vážne narušila aj všetky stavebné súčasti budovy, omietky a maľovky. V priestore átria a stredného dvora rástli stromy. V takomto stave bola budova odovzdaná novým majiteľom.

 

Z budovy bolo najskôr vyvezených deväť veľkokapacitných kontajnerov domového odpadu. Nasledoval pamiatkový výskum (Ing. arch. Ivan Gojdič), ktorý celkovo trval jeden rok a priniesol poznatky o histórii budovy. Pri rekonštrukcii investori spolupracovali s krajským pamiatkovým úradom a pri prestavbe a prístavbe hotela dodržiavali tradície a charakter miestnej architektúry a odporúčania pamiatkového výskumu. Väčšina súčastí stavby z dreva ako krovy, okná či dvere museli byť po obhliadke znalcov z príslušných odborov nahradené novými. Omietky interiéru i exteriéru museli byť odstránené až na základné murivo z dôvodu potreby vysušenia budovy. Hospodárske budovy a prístavby, rovnako ako múry bez základov a z nepálenej tehly museli byť zbúrané a nahradené novými s patričnou hydroizoláciou a odvetraním.


Vínne pivnice nachádzajúce sa v pravej časti hotela, časť z nich vybudovaných koncom 15.storočia, boli sanované, podlahy boli vyčistené a nahradené novými, omietky odstránené a nahradené novými. Zvýšenú pozornosť sme venovali záchrane hrebienkových klenieb, z ktorých boli niektoré polorozpadnuté. Všetky klenby sme odkryli, vyčistili, vysušili a spevnili pórobetónovou zmesou pomocou závesných hákov na železnej konštrukcii. Takto sa nám podarilo zachrániť všetky vzácne klenby a odľahčiť ich.


Pri odkrývaní múrov sme narazili na viaceré pôvodné otvory dvier a okien, ktoré sme sa rozhodli obnoviť. Otvory boli častými prestavbami v minulosti zastavené. V časti, kde je v súčasnosti bar a salóniky, sme objavili náhodou torzo schodov do vínnej klenbovej pivnice. Takéto pôvodné schody zvyčajne bývali umiestňované z dvora, tu sú raritne v obývanej časti pri pôvodnej čiernej kuchyni. Tieto schody sme zrekonštruovali a dnes slúžia ako vstup do vinárne. V pivnici z 18. stor. je zachovaný odvodňovací systém typický pre Modru, ktorý stále funguje a hosťom ho ukazujeme spolu s otvorom, kade voda vyteká do murovaného potoka.
Neobývaná povala, na ktorej sa nachádzalo seno a kukurica je v súčasnosti využívaná ako hotelová ubytovacia časť.


V celom objekte je podlahové kúrenie a ventilačný systém ja zabudovaný v múroch tak, aby bol čo najmenej nápadný. Osvetlenie hotela v časti, kde sa nachádzajú hrebienkové klenby je v súlade s požiadavkami KPÚ riešené lampami umiestnenými pod klenbami tak, aby ich osvetľovali a pritom sa nenarušil pôvodný vzhľad klenieb. Osvetlenie vinárne je riešené podobne, osvetľovacie telesá sú umiestnené v odvodňovacom systéme na úrovni podlahy.

 

V obývaných častiach pôvodných domov bola tehlová podlaha. Túto nebolo možné zachrániť, pretože niekoľko desaťročí bola zasypaná udupanou zeminou pokrytou linoleom. Z hygienických a praktických dôvodov sme ju nahradili keramickou dlažbou najpodobnejšou pôvodnej tehlovej dlážke. Rovnakú dlažbu, len v inom tvare sme použili aj v novo vystavanej časti, aby sme zmenšili rozdiely medzi starou a novou časťou a pritom zároveň poukázali na novosť tejto časti. Okná, dvere, police, dveraje, okenné parapety, ako aj vonkajšie posuvné dvere – na všetky bolo použité len masívne drevo. Nábytok je taktiež z masívneho dreva, kombinovaný so starožitnosťami.

 

Parkety sú drevené,
v kombinácii s keramickou dlažbou v sále a kúpeľniach, ktorá pripomína drevené parkety. Zábradlia sú železné s vhodnými vzormi, natreté na čierno, a to aj v izbách hotela aj na terasách. Farby, v ktorých je hotel ladený sú bledé tlmené v kombinácii s hnedou, čiernou a tehlovou, tak, ako bolo povolené KPÚ. Tieto farby sú využívané aj v interiéroch hotela, aby sa dosiahla kontinuita a celistvosť vizuálneho efektu.

 

Dukelská 4, 900 01 Modra


Vlastník: Elizabeth Slovakia, s.r.o

 

Foto: Hotel Sebastián, Helena Bakaljarová