Kamenný dvor, Svätý Jur

Dom na Prostrednej ulici č. 17. je dvojkrídlový meštiansky dom vinohradníckeho typu s pôdorysným tvarom „U“. Nachádza sa v centre mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur, postavený bol v období 16. – 17. stor. na základoch z pôvodného osídlenia. V dome bola objavená tehla s datovaním 1665. Pravdepodobne najstaršou časťou objektu je tzv. parcelačný múr, ktorý oddeľuje susediace pozemky a zároveň slúži ako nosná časť podzemnej a nadzemnej časti stavby. Pod obidvoma dvorovými krídlami domu sa nachádzajú samostatné klenbové vínne pivnice, pôdorysne zhodné s nadzemnými miestnosťami. Väčšia z pivníc je dvojpriestorová s priestrannou prešovňou.

 


Obytné miestnosti dvorového krídla majú zachované pôvodné renesančné, prevažne kamenné stavebné konštrukcie. Hlavná miestnosť je riešená lunetovými klenbami so zachovaným rebrovým reliéfom. Zadná miestnosť má drevený trámový strop s centrálnym prievlakom. Miestnosť uprostred slúžila ako čierna kuchyňa.
Priestory uličného krídla spolu s fasádou boli prestavané v období prelomu 19. – 20. stor. Vzhľad uličnej fasády bol ďalej v období 70-tych rokov min. stor. poznačený “modernizáciou” v štýle a dostupnosti stavebných prvkov tej doby a znamenal zlikvidovanie takmer všetkých ozdobných fasádnych prvkov.

 

Rekonštrukcia objektu sa vykonávala v niekoľkých etapách. Predovšetkým bol obnovený vlhkostný režim domu obnovením a otvorením pôvodných pivničných okenných otvorov, odstránením novodobej betónovej podlahy v pivnici a jej nahradením za kamennú dlažbu uloženú “na sucho”, rozobratím a odstránením podláh v obytnej časti – novodobých betónových poterov, linoleí a vlhkom poškodených drevených dlážok.

 

Ďalej boli v obytných miestnostiach odstránené novodobé priečky z voštinových a nepálených tehál, čím sa priestorom navrátila ich pôvodná dispozičná podoba. Pred realizáciou nových podláh bola vo všetkých priestoroch – cca po období 1 roka odvetrávania – navezená vrstva drenážneho štrku vrátane doplnenia časti klenbových zásypov. Nové dlažby boli zrealizované z tradičných materiálov: v zadnej miestnosti boli použité cementové dlaždice vyrobené podľa tradičnej ručnej receptúry zo zač. 20. stor., v predsieni sa využili pôvodné renesančné 6-uholníkové dlažobné tehly objavené pod linoleom, hlavná miestnosť bola vybavená klasickou drevenou dlážkou a pre miestnosti uličného krídla bola určená keramická ručne pálená dlažba. Medzi stenami a podlahami boli všade ponechané a priznané drenážne odvetrávacie medzery.

 

Rekonštrukcia inžinierskych sietí sa uskutočnila s minimálnymi zásahmi do konštrukcií objektu. Majitelia sa rozhodli, že ústredné kúrenie bude zavedené len v uličnej – nepodpivničenej časti formou podlahového kúrenia. Vykurovanie ďalších dvoch (podpivničených) miestností dvorového krídla je riešené tradične – kúrením drevom vo funkčne zrekonštruovanej 200 – ročnej kachľovej peci a v kachľovom sporáku.

 

Ďalšou fázou obnovy bola rehabilitácia uličnej fasády späť do obdobia prelomu 19 – 20. stor. Inšpiráciou k tomuto rozhodnutiu boli historické fotografie z mestského archívu dokumentujúce vzhľad objektu z minulosti a tiež objavenie pôvodných zachovalých okenných krídel odložených na povale – tie boli následne po ošetrení znovu osadené do obnovených okenných otvorov fasády. V čase rekonštrukcie bola jediným z pôvodných zachovaných fasádnych prvkov iba korunná rímsa a spod novodobého poteru odhalený soklový reliéf.

 

Ostatné fasádne prvky – šambrány, spodné a horné rímsy okien a brány boli vytvorené nanovo – podľa starých fotografií, čiastočne podľa vzoru prvkov iných pôvodných zachovaných historických fasád v meste. Farba náteru fasády bola zvolená podľa odhalených zvyškov pôvodnej omietky. Celý projekt rekonštrukcie fasády majitelia navrhli a zrealizovali na základe schválenia a podrobných konzultácií s Krajským pamiatkovým úradom.

 

Pivničné priestory objektu slúžia znovu svojmu pôvodnému účelu: v menšej z pivníc majitelia dorábajú vlastné víno, druhá pivnica je už niekoľko rokov pravidelne sprístupňovaná na vinárskych podujatiach Malokarpatskej vínnej cesty a Svätojurského vinohradníckeho spolku príležitostne spojených s koncertnými vystúpeniami. Nadzemné miestnosti sú po obnove využívané ako gurmánsky klub, kde sa pravidelne poriadajú tematické aktivity v štýle “kurzov varenia” pre milovníkov dobrého jedla, ochutnávky vín, či firemné akcie za účasti prestížnych šéfkuchárov a someliérov a pod. V priestoroch uličného krídla t. č. prebiehajú posledné prípravy na otvorenie vinotéky a obchodu so suvenírmi a kulinárskymi špecialitami.

Prostredná 17, 900 21 Svätý Jur


Vlastník objektu: Miro Miklovič s manželkou

 

Foto: Miro Miklovič