Turecký dom, Pezinok

Súčasná podoba Tureckého domu pochádza z polovice 17. storočia a je pozoruhodným príkladom renesančnej architektúry tzv. poľského typu na území mesta. Dom je situovaný na juhovýchodnom nároží námestia a svojim netradičným vzhľadom pôsobí ako lokálny akcent.

Za obnovou Tureckého domu stojí dlhodobá snaha jeho majiteľa o obnovu s pôvodným cieľom prezentovať vinohradnícke tradície z okolia Pezinka. Na to aby sa produkty vinohradníctva a vinárstva dostali do širšieho povedomia, bolo potrebné nájsť im vhodný priestor a voľba padla na v tom čase značne schátralý dom na námestí v Pezinku.

 

Objekt bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, spôsobenom dlhodobou absenciou základnej údržby. Plnil funkciu sociálneho bývania s nízkym štandardom vybavenia bytov. Niektoré konštrukcie a všetky inštalácie boli v havarijnom stave a i ostatné priestory domu boli značne zanedbané. Pivničný priestor bol čiastočne zasypaný sutinou a odpadom.
Práce na obnove boli zahájené čistením objektu a vybavovaním povolení. Sutina, ktorou bola zaplnená pivnica, musela byť vynášaná ručne vo vedrách a zaplnila tri nákladné autá. Získanie všetkých potrebných vyjadrení a povolení trvalo jeden a pol roka a bola to tá najťažšia etapa celej obnovy.


Na základe požiadavky štátnej pamiatkovej ochrany bol zrealizovaný podrobný prieskum pamiatky (stavebno-historický, archeologický a reštaurátorský) a tiež získané doplňujúce posudky, ktoré boli plne hradené investorom. Objekt bol takto kvalitne zdokumentovaný a bolo možné spoznať jeho kultúrno-historický význam. Jeho gotická fáza vývoja je dokladom najstaršieho osídlenie na území mesta.

 

Počas prieskumu boli objavené iluzívne okná na východnej fasáde pod atikou, ktoré boli reštaurátorsky obnovené a prezentované. Tiež pôvodné detaily zachované v interiéri objektu boli zreštaurované a prezentované. V reprezentačnej miestnosti na prvom poschodí bola na základe nálezov obnovená štuková výzdoba stropu s maľovaným rastlinným ornamentom. Na ďalších miestach je možné nájsť zachované časti pôvodného stavebného interiéru: drevené časti výplní otvorov, kamenné ostenia otvorov pôvodného vykurovacieho systému a kovových dvier z bývalého vstupu do podkrovia. Čiastočne sú zachované i pôvodné drevené trámy stropu jednej miestnosti na prízemí, ostatné museli byť nahradené novými.

 

Aby sa zvýšila úžitková plocha bolo podkrovie čiastočne nadstavané a zobytnené, vo dvore pribudla dostavba západného krídla a nová konštrukcia pavlače sprístupnila kancelárie na poschodí.


Majiteľ sa na obnove objektu sám podieľal a zabezpečoval celú koordináciu 35 subdodávateľov, ktorí sa na realizácii podieľali. Dôraz bol od začiatku kladený na kvalitu remeselnej práce a zachovanie čo najväčšieho množstva pôvodných konštrukcií a detailov. Samotná realizácia obnovy trvala jeden rok.

 

Zmena, ktorou objekt prostredníctvom celkovej obnovy prešiel, sa prejavila i v zvýšení kvality priestoru námestia, ktoré lemujú viaceré hodnotné historické objekty. Turecký dom sa po obnove úspešne začlenil do života mesta a poskytuje zaujímavé kancelárske priestory, obchodné priestory v parteri, štýlovú vináreň v pivnici a letné sedenie vo dvore.

 

Radničné námestie 1, Pezinok


Vlastníci objektu: Ing. Jaroslav Piják a Ing. Iveta Pijáková

 

Foto: Ing. Jaroslav Piják, Helena Bakaljarová