Turecký dom, Pezinok

Súčasná podoba Tureckého domu pochádza z polovice 17. storočia a je pozoruhodným príkladom renesančnej architektúry tzv. poľského typu na území mesta. Dom je situovaný na juhovýchodnom nároží námestia a svojim netradičným vzhľadom pôsobí ako lokálny akcent. Za obnovou Tureckého domu stojí dlhodobá snaha jeho majiteľa o obnovu s pôvodným cieľom prezentovať vinohradnícke tradície z okolia… Continue reading Turecký dom, Pezinok

Roľnícko-remeselnícky dom, Budmerice

V roku 1972 som kúpil starý napoly rozpadnutý dom, ktorý ONV Bratislava-vidiek na zasadnutí 28. 8. 1975 zapísal do štátneho zoznamu pamiatok ako objekt ľudovej architektúry (uznesenie 34/1975).   Pri opravách som sa pokúšal určiť vek domu. Našiel som niekoľko letopočtov na starých škridlách, na okennej zárubni, na rošte (krížnej hrade) parádnej izby najstarší letopočet:… Continue reading Roľnícko-remeselnícky dom, Budmerice

Rodinný dom, Modra

Mlyn na Dolnej 108 je jedným z nemnohých, ktoré sa v Modre z pôvodných 13 mlynov zachovali. Keď objekt mlyna stratil svoju výrobnú funkciu, bol koncom 50-tych rokov (1957) vydražený dvoma rodinami a hoci slúžil na bývanie, z dôvodu nedostatočnej údržby značne chátral. V roku 1995 jednu časť mlyna odkúpila rodina Dóšovcov z Bratislavy, ktorá… Continue reading Rodinný dom, Modra

Námestie, Častá

V katastri obce Častá sa nachádza hrad Červený Kameň, ktorý je cieľom oficiálnych štátnych návštev a domácich a zahraničných turistov v počte 100 000 ľudí ročne. Obec má potenciál rekreačného územia pre obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja, v programe rozvoja vidieckeho turizmu je napojená na Malokarpatskú vínnu cestu. Je zázemím pre rekreačnú oblasť Častá –… Continue reading Námestie, Častá

Krušičova kúria, Pezinok

Nominovaný objekt, tzv. „Krušičovu kúriu“ (podľa jedného z majiteľov Pezinka i objektu Jána Krušiča z Lepoglavy) prešiel komplexnou rekonštrukciou v rokoch 2007 – 2008. Rekonštrukcii predchádzal rozsiahli architektonicko – historický a umelecko – historický výskum realizovaný Mgr. Elenou Sabadošovou a kol., doplnený archeologickým výskumom Archeologického múzea SNM a Mestského múzea v Pezinku.   Krušičovu kúriu… Continue reading Krušičova kúria, Pezinok

Kaplnka sv. Vendelína s Pálfiovskou hrobkou, Smolenice

Rodinnú hrobku začal Jozef Pálfi budovať v roku 1894 na mieste staršej kaplnky z 18. Storočia, ktorá bola bola zasvätená tiež sv Vendelínovi a pochádzala ešte z čias vlastníctva Smolenického panstva Erdödyovcami. Jozef Pálfy nechal túto kaplnku zbúrať a podľa nej postavil kaplnku novú, navyše s hrobkou pre členov svojej rodiny. Miesto grófskej hrobky je… Continue reading Kaplnka sv. Vendelína s Pálfiovskou hrobkou, Smolenice

Hotel Sebastián, Modra

Budovu dnešného hotela kúpili investori v lete roku 2006 v havarijnom stave. Pred kúpou bola budova posledných päť rokov uzatvorená a nepoužívaná. Miestnosti budovy boli vybavené starším nábytkom a skladové priestory naplnené nepotrebným vybavením. Nakoľko nebola na strešných plochách ani murive robená údržba či oprava, prírodné živle vykonali na budove nenapraviteľné škody a poškodili menej… Continue reading Hotel Sebastián, Modra

Kamenný dvor, Svätý Jur

Cena verejnosti 2011 Dom na Prostrednej ulici č. 17. je dvojkrídlový meštiansky dom vinohradníckeho typu s pôdorysným tvarom „U“. Nachádza sa v centre mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur, postavený bol v období 16. – 17. stor. na základoch z pôvodného osídlenia. V dome bola objavená tehla s datovaním 1665. Pravdepodobne najstaršou časťou objektu je tzv.… Continue reading Kamenný dvor, Svätý Jur

Hoštacká viecha, Dubová

Objekt Hoštackej viechy je situovaný v nárožnej polohe pri hlavnej ceste prechádzajúcej cez obec Dubová a je dobrým príkladom zachovanej tradičnej vidieckej architektúry malokarpatského regiónu. Je to dvojkrídlový, prízemný typ domu pôdorysného tvaru „U“s prejazdom do dvora. Pôvodne slúžil ako obytný dom s hospodárskymi priestormi v zadnej časti pre chov domácich zvierat. Objekt je postavený… Continue reading Hoštacká viecha, Dubová

Dom s penziónom, Modra

Rodinný dom s penziónom sa nachádza v historickom centre Modry, na Štúrovej ul. 19 a patrí medzi chránené kultúrne pamiatky ako pôvodný vinohradnícky dom. Pochádza pravdepodobne zo 17. – 18. storočia. Dom sme kúpili v roku 1997 od pána Jána Kadlečíka. Pochádzal z učiteľskej rodiny a sám bol profesorom na Chemickej fakulte v Bratislave. Bol… Continue reading Dom s penziónom, Modra